Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/241

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

23O SØNDRE TRONDI—IJEMS Anm. Post Trondhjem er udgangspunkt for poStforbindelserne med Nordland, Tromsø og Finmarken og er hovedcentrum for post- forbindelserne inden søndre Trondhjems amt. Postkontoret i Trondhjem er oprettet omkring aar 1652, og var det eneste postkontor i amtet til 1. januar 1849, da Røros postkontor oprettedes; 1. juli 1892 blev der postkontor ved Orke- dalsøren. I 1886 var der i amtet, foruden Trondhjems postkontor, ialt 67 postanstalter, deraf 26 i Fosen, 8 i Orkedalen, 21 i Guldalen og 12 i Strinden og Selbu fogderi. — I —1896 — 1O aar senere —var der, foruden Trondhjems post- kontor, 106 postanstalter, hvoraf 52 i Fosen, 12 i Orkedalen, 23 i Guldalen og 19 i Strinden og Selbu fogderi. Fra postanstalterne sendtes i 1886: fra Trondhjem 587 9OO breve, fra Fosen 116 400, fra Orkedalen 49 800, fra Guldalen 110 800 (hvoraf fra Røros alene 29 800), fra Strinden og Selbu 35 600, tilsammen fra amtets postanstalter i 1886 90O 500 breve. I 1896 var de afsendte breves anta1: fra Trondhjem 886 900, fra Fosen 296 700, fra Orkedalen W96 O0O, fra Guldalen 201 400 (heraf fra Røros alene 49 500), fra Strinden og Selbu 78 200, til- sammen for amtets postansta1ter i 1896 1 559 200 breve. I aarene 1886—1896 er de afsendte breves antal efter dette forøget med over 73 procent. Fra hver postansta1t, udenfor Trondhjem, var saaledes i 1896 afsendt gjennemsnitlig 6 342 breve, og til hver postansta1t, udenfor Trondhjem, svarer gjennemsnitlig omtrent 900 (893) indvaanere, reg- net efter folkemængden ved sidste folketælling. I det hele amt falder der 12.s9 breve gjennemsnitlig paa hver indvaaner. I landdistrik- terne kun 7.1o, men i byen 80—41 paa hver indvaaner. Som brev- skrivende amt med 12.ä9 breve pr. indvaaner er søndre Trondhjems amt i rækken af landsamter det 6te. Byamterne Kristiania med 56.98 og Bergen med 39.ÖV breve pr. indb. (regnet efter folkemæng- den i 1891) staar i denne henseende selvfølgelig meget høiere end de amter, hvor landdistrikterne er amtets hoveddele, men som i denne beregning ogsaa omfatter de inden amtet liggende byer. Ber- genhuSamterne, som ingen byer har, blir derfor de to sidste i rækken. Det mest brevskrivende amt næst Kristiania og Bergen er Finmarken med 21.so breve pr. indb. Før 1878, eller før jernbanen over Røros var fuldt færdig og overtog hovedposten til Trondhjem, blev posten ført landeveien dels over Dovre, dels over Røros eller Kvikne. I tidligere tider gik posten ikke saa ofte, og først i 1858 eller 59 blev det til 4 gange om ugen og i 1869 til 6 gange om ugen; nu gaar der to posttog i hver retning daglig. Hvert af amtets store dalfører har sin postrute; Orkedalen fra Kongsvold til Orkeda1søren, Guldalen fra Røros til Trondhjem og dalførerne igjen staar i forbindelse over B jerkaker og Støren. Fra