Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/240

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNIKA’1’IONSMIDLER. 229 Fy1—ets navn og be1iggenhed. Bredde N. Længde ø. O I H O I ” Æeungskjær paa Grandeviken — — 63 43 35 9 32 25 Nervikhammeren, Bjugnfjorden — — — 63 45 1O 9 42 2O Valsholmskjær —-—-—-—-—— 63 48 35 9 36 15 Hauraasskjær — — — —-—-—-— 63 49 1O 9 37 O Valsøøren, paa det nordligste af skjærene ved ValSøens nordpynt —-—-—-— 63 52 3O 9 45 55 De tre sidste fyre ligger i Valsøraasa. Tarven paa Hegrestenen —-—-—-— 63 48 4O 9 23 1O Smørholmskjærene ved Linesfjordens syd- kant —-—-—-—-—-—-— 63 55 3O 9 53 35 Steg1eholmen, 2 fyre i retningen n. 400 ø. og s. 400 v., 27O m. fra hinanden — ca. 64 2 25 1O 2 O Skjærvikpynten —-—-—-—-—— 64 3 25 1O 3 O Marflesa ved Sør-Kraakøen —-—-—— 64 9 45 10 8 25 De tre sidstnævnte fyre liggeri Stoksund. Sauøen, Froan —-—-—-—— — — ’63 59 35 9 11 25 Halten, paa Rensøen —-—-—-—— 64 ]0 25 9 24 5O Bessaker paa Bessakerholmen —-—-— 64 15 15 10 19 25 Ramsøsund, paa Vandvikhammeren, paa sun- dets østside —-—-—-—-—— 64 19 b0 10 27 3O Rødø —-—-—-—-—-—-—— 64 22 25 1O 27 1O Søndre hus. Søndre Rødø, 2 fyre i retningen n. 160 ø. og s. 160 v., 414 m. fra hinanden — — 64 21 55 10 25 5 Nordre hus. 64 22 10 1O 25 15 Rødøfyrene ligger i Buholmraasa. Af disse fyre er kun et, nemlig Munkholmens, fra forrige aarhundrede, oprettet 1797. Agdenes fyr er oprettet 1803, Ternin- gen 1833, Rødø fra 1864, Børøholmen i 1874 og Halten i 187—5. Alle fyrlamperne uden stadig vagt er forholdsvis unge. L0dSVæSO11. Søndre Trondhjems amt hører til det vesten- fje1dske overlodsdistrikt. Under Trondhjems lodsoldermandskab ligger 5 stationer, for hvilke lodsningsdiStrikterne er bestemt, nemlig: Trondhjems eller 1ste station, Indherreds „ 2den „ Titte1—odden „ 3die „ ‘S‘ulens „ 4de „ og Froøernes „ 5te „ Ogsaa stationer under Molde lodsoldermandskab og Namsos lodsoldermandskab har sine distrikter udstrakt til dele af søndre Trondh ems amt.