Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/230

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

— KOMMUNIKATIONSMIDLER. 219 kommer nu ind i Klæbu, fortsætter paa 1 km.s længde til Heimdal og Rosten i Klæbu, hvorpaa den atter kommer ind i Lein- stranden, hvor den sænker sig mod Strindens grændse. Fra Mel- hus til Nypan kirke er det en grusvei, fra Nypan er der chaussé 5 m. bred. Længden i Leinstranden herred er 9 km. W I Strinden er veien en i aarene 1854—-60 omlagt chausSé, 5 m. bred og med maksimumsstigning 1: 20. Den sænker sig i Strinden mest ned mod Trondhjem. Længden inden Strinden er ca. 5 km. Den samlede længde fra Røros’s grændSe mod Tolgen t-il Trond- hjem 167.Ö km. Hovedveien jra Røros til ïi....Sverge aar fra Berg- Staden østover,*§þi“dPet den følger nordsiden af Hittere§vens vasdrag, og gaar over til AursundSjøens østende, Botnen; langs denne fører den nordover og over aasryggen mellem Botnen og Brekkefjorden til Brekken kapel og siden østover langs Vaulas dalføre og ind i Sverige. Veien er indtil Jensvold en god, 4 a 5 m. bred, meget smaabakket grusvei; mellem Jensvold og Brekken er den smalere — 3 m. bred — og mere bakket, navnlig østenfor Kojan, og er indenfor jevnt stigende uden betydeligere bakker. Veien har flere mindre broer og ved Borgos en 15 m. lang sprængværksbro. Veiens længde inden Røros herred er ca. 47.ð km. Hovedveien —fra Heimdal jernbanestation til Selbusjøens vestende. Ved Heimdal station tager af en nyanlagt chaussé til Selbu og K1æbu, sidstnævnte over Tiller bro. Veien falder kun paa nogle faa m. inden Leinstranden herred. Hovedveien fra Heimdal jernbanestation til SelbusjøenS vest- ende er en i aarene 1874—1880 anlagt chaussé, hvoraf stykket Heimdal-Moen er nyanlagt, medens Moen-Brøttum er en delvis udbedret privat vei, der blev indkjøbt af staten. Veien har gode stigningsforhold, er fra 3—4 m. bred, men har et veidække, der ikke er afpasset efter trafiken fra brugene, og som gjennemgaaende er i den daarligste forfatning, navnlig mellem Moen og Brøttum. Ved Trangfos er en sprængværksbro over Nidelven. Længden-er ca. 16’.ä km. Veien fra Klæbu til Trondhjem er hovedvei paa strækningen fra Tvereggen til byen. Veien kommer ind i herredet ved Tiller bro og fører over Kvammen til Sluppen og videre, delvis efter den gamle nedlagte jernbanelinie over den til veibro ombyggede jern- banebro over Nidelven ind i Trondhjem. Veien er omlagt i de senere aar, 1880—189O, og har for det meste chaussédække. Veibredden er gjennemgaaende 4 og 4.ä m., paa mindre partier nærmest Tiller bro 2.Ö m. Længde ca. 9.Ö km. Hovedveien fl“a Trondhjem til Stjørdalen følger i det hele samme hovedretning som Merakerbanen og er en gammel, noget bak- ket grusvei, der er godt vedligeholdt Den betydeligste bro er broen over Vikselven. Længde inden herredet ca. ]O km. I Malvik herred følger veien i det hele kysten indtil forbi