Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/231

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

220 søm)BE TRONDHJEMS Anm. . “ Hommelviken, hvor den skjærer over Gjevingaasen indi nedre Stjørdalen herred. . l Stykket over B1aahammeren paa Vestsiden af Hommelviken blev i 1882 omlagt som chaussé. Stykket over Gjevingaasen om- lagdes som chaussé i 1854—1860; da denne vei senere delvis blev borttaget ved jernbaneanlægget. er den senere igjen omlagt. Veien er 4 a 5 m. bred. Dens 1ængde inden herredet er ca. ]6.å km. 15 m. lang sprængværksbro paa stenkar gaar over Hommelvikelven. Veiens samlede længde i søndre Trondhjems amt er .26.Ö km. Selbu-Malvik. Fra Fuglem i Selbu til Hommelvik i Malvik er i aarene 1893—1897 bygget ny bygdevei med bidrag af stats- midler; veien var oprindelig forudsat bygget som grusvei, men er i stor udstrækning forsynet med stenlag. Længden er inden Selbu ca. 8.å km. og inden Malvik ca. ]6.å km. Kjørebredden er 2.5 m. med 4 m.s mødepladse. S SkydSStationer. Til skydsstationerne betales tilskud, Staten 4Z6, amtet Ve og herredet Ve af tilskudet. Tilskudet til de to fjeldstuer, som er skydsstationer, betaler som berørt Staten alene. Skydsstationerne i søndre Trondhjems amt og afstanden mellem dem anføres her: A. Paa veien fra Trondhjem KîI0meteP— til 1(xís1îä11îä: afstand 111— 1. Over Guldalen og Røros. I8ÐÖ8— ÍÍI8jØ8— Trondhjem til Heimdal i Leinstranden — — — — 1 1 Heimdal-Gimse i Melhus —-—-—-—-—— 10 Gimse-Haltbrekken —-—-—-—-—-—-— 13 Haltbrekken-Engen i Støren ved jernbanestationen — 18 Engen-Rognes i Støren ved do. —-—-—-—— 12 Rognes-Kirkvold i Singsaas —-—-—-—-—— 19 do. —Singsaas jernbanestation — — 21 Kirkvold-Bamle i Holtaalen — — — 30 Ramlo-Hov Aalen —-—-—— — 13 Hov-Tyvold ved jernbanestationen — — 15 Omvendt ......—.. . Tyvold-Røros —-—-—-—-— — 2 1 Røros-Osstrand i Hedemarkens amt — — — — 19 do. —amtsgrændsen —-—-—-—-— — 6 2. Over Guldalen og Dovre. Trondhjem til Engen i Støren som foran (A 1). Engen-Præsthus i Soknedalen —-—-—-—-— 14 Præsthus— Garli —-—-—-—-—-—— — 1 ] Garli-Bjerkaker i Rennebu — — — 12 Bjerkaker-—Austberg i Indset — — 12