Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/228

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNIKATIONSMIDLER. 217 En endnu ældre vei skal have ført langt østligere“fra Hjær- kin paa østsiden af Hjærkinhø forbi Hjærkinsæteren i Kvitda1en og skal have kommet ned i Drivdalen langt nedenfor Kongsvold. Den skal have passeret et sted kaldet „Skjærkinna“. I Rennebu følger veien Bynas vestside, indtil den paa en træbro passerer denne elv og gaar ind i Kvikne herred, hvor den følger Bynas østside indtil lidt nordenfor skydsstationen Austbjerg, hvor den paa en træbro passerer Jernaaen og igjen kommer ind i Rennebu herred, hvor den igjen følger Bynas løb med jevn stigä ning opover dens østre dalside. Den passerer paa træbroer Stav- aaen og Skauma, gaar ved Bjerkaker kapel over“i Iglas dalføre og følger denne elvs vestside, indtil den mellem gaardene Rydningen og Garli (i Soknedalen) gaar ind i Soknedalens herred. Veien er i løbet af de sidste 30 aar omlagt til chaussé med maksimumsstigning 1:20 og veibredde 5 m. Dens længde inden Rennebu herred er 26’ km. I Soknedalen gaar veien gjennem herredets nordvestlige del og er i aarene 1866—1886 anlagt som en 5 m. bred chaussé med maksimumsstigning 1: 2O. Veien har flere broer over Sokna, ved Storøien, Hofsbro, og over Igla, ved Trøen og ved BjørSet. Veiens længde inden herre- det er ca. ]6 km. I Støren herred nær grændsen mod Soknedalen fører bro over Sokna, hvorpaa veien gaar langs Soknas vestside til Støren, hvor den støder til hovedveien fra Trondhjem til Kristiania gjen- nem Guldalen. Længden af veien i Støren herred fra grændsen mod Sokne- dalen indtil den støder paa hovedveien gjennem Guldalen er ca. 4 km. Veiens længde fra Dovre grændse til Støren er inden amtet 126 km. Veien fra Kristiania til Trondhjem over Røros kommer ind fra Tolgen herred og følger Vestsiden af Glommen indtil Trøen, hvor den gaar over elven og fører østover over myrer og slette1and til Røros; den er paa dette stykke meget udsat for sandflugt. Herfra gaar den igjen nordover, fremdeles indtil Nypladsen delvis udsat for sandflugt, og gaar atter over Glommen, hvis vestside den følger indtil J ensvold. Den passerer saa vandskillet mellem G1ommenda1en og Ruglas dalføre og gaar over i dette og følger elvens østside. indtil den ved Tyvold gaar ud af herredet. Veien er i Røros en gammel, 4 m. bred, smaabakket grusvei; større bakker findes ved Trøen og ved Nypladsen Broerne over smaabækkene er for en stor del stenbroer; betydeligere broer er de 2 broer over Glommen ved Trøen og ved Ormhaug, sidstnævnte en sprængværksbro i 2 spænd. Veiens længde inden herredet er ca. 28 km. I Aalen kommer veien ind ved gaarden Nesvold paa østsiden af Rugla, gaar snart efter over denne elv paa en mastebro paa stenkar og følger saa Ruglas og senere Gulas vestSide til lidt