Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/227

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

216 f SØNDRE TRONDHJEMS AMT. til Reberg. Herfra om Stavnegrind til Flaaøiene er i 1889 til 92 bygget ny chaussé og videre til Bjerkaker, hvor den støder til med chausséen Gudbrandsdalen-Støren-Trondhjem. Veibredden er gjennemgaaende 4 m. med enkelte indskrænk- ninger til 2.Ö m. Maksimumsstigning 1:20. Hovedveien fra Meldal kirke til Surendalen er en gammel, ca. 4 m. bred grusvei med enkelte bratte og betydelige bakker, saa- som ved Storaas og mellem Myrhaug og Garberg. Ellers er veien i det hele taget flad. Broerne er smaa træbroer, naar undtages broen over Orkla ved Meldal kirke, der er en længere træbro. Veiens længde inden Meldal herred er ca. 18 km. Fra Storaas gaar hovedvei til Surendalen og er paa stræk- ningen til Skjervøien (ca. 4 km.) gammel grusvei. Herfra til amts- grændSen mod Romsdals amt (ca; 4 km.) er i 1890—93 bygget ny 4 m. bred chausSé. Den gamle hovedvei fra Meldal kirke tilË Storaas er forud- sat nedlagt som hovedvei, naar den nye vei er færdig. Hoved-veien fra Opdal til Sundalen tager af fra hovedveien mel- lem Kristiania og Trondhjem ved skydsstationen Aune og gaar paa nordsiden af Drivas dalføre først temmelig høit oppe i lien, men hvor den forlader herredet for at gaa ind i Sundalen, har den meget nærmet sig til elven. Veien har indtil Lønset kirke slemme bakker med knæk paa 1:3 a 1:4, er smal og uden rækværk samt har faldefærdige veimure. Vestenfor Lønset kirke er veien en stærkt heldende chausSé, der er traadt istedetfor den ældre, berygtede vei mellem Graauren. Veien er her for det meste udmineret i eller opmuret paa fjeldskraaningerne, hvorfor bredden er den mindst mulige, 2 å m.; hist og her er der udvidelser. Stigningen er 1:12 a 1:13. Veien er i god stand med stabbestene og rækværker. Ovenfor gaarden Trotvold er en høi 1Zjeldvæg med mange jernbolter til at binde issvullen. Længere op er der flere steder, hvor veianlægget er dristigt og storartet. Veiens længde i Opdal er 32 m. Hovedreien fl-a Kristiania til Trondhjem gjennem Gudbrands- dalen kommer ind i Opdal fra Dovre herred og er i det hele anlagt som 4 å 5 m. bred chaussé med maksimumsstigning 1:20. Den fører langs Svanaaens og Drivas østside lige indtil denne elv nedenfor Opdal kirke bøier vestover, gaar saa over i Aalmens dal- føre paa dennes nordside og siden paa Bynas nordside, indtil den kommer ind i Rennebu herred. Veiens længde inden Opdal herred er ca. 7’5 km. Veien over Dovre indtil Drivstuen ved1igeholdes af staten. Den gamle vei gik over Hjærkinhø og havde indigjennem Drivdalen svære bakker, af hvilke Vaarstien mellem Drivstuen og KongSvold, der forlængst er omlagt. var berygtet, især om vinteren, naar der lagde sig issvul paa veien. Af veien er der nu kun stykker mellem Kongsvold og Engum, som ikke er omlagt.