Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/212

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFo1.KmNG. 201 oppe, knæbukser med fire store sø1vknapper og smaa, korte skafte- støvler med stok. Ørehuer anvendtes af kvinderne, hos konerne sorte med dusk eller Sløife af sorte baand; hos pigerne var den roset og rød med rød sløife. Til huen hørte hagebaand, og i dette hang atter en stor sløife nedover brystet. De sorte huer anvendes endnu tildels. I kirkerne benyttedes blaa, vide kaaber, foret som et nattæppe. I(ommunikationsmidIer. Jernbanen Den ældste jernbane i søndre Trondhjems amt er Trondhjem-Størenbanen, som blev aabnet 5te august 1864, 49 km. lang og smalsporet med sporvidde 1.o6v m. Strækningen nærmest ved Trondhjem mellem byen og Selsbak blev senere om- lagt og overgivet til driften den 24de juni 1884, ved hvilken om- lægning Trondhjem-Størenbanen blev forlænget med 2 km., fra 49 til 51 km. Denne bane, Trondhjem-Størenbanen, blev ved bygningen af banestumper paa hele strækningen fra Eidsvold og til Støren efter- haanden et led i jernbanen fra Kristiania til Trondhjem, Skjønt den længste Strækning af jernbaneforbindelsen mellem Kristiania og Trondhjem ligger udenfor amtets grændse, skal den og dens byggetid dog nævnes, da dette jernbaneanlæg var af stor vigtighed for amtet. »Den norske hovedg“ernbane« fra Kristiania til Eidsvold er en privatbane, aabnet 1ste september 1854,“ 68 km. lang og med bredt spor, l.43å m. 6te Oktober 1862 aabnedes med smalt spor, 1.o6v m., Hamar -Elverum (Grundset) jernbanen 38.1 km. lang. Saa aabnedes Grundset-Aamotbanen, 26.3 km., den 23de ok- tober 1871, ligeledes med smalt spor. Endelig blev Aamot-Størenbanen bygget med smalt spor, og den første Strækning af samme aabnet 14de december 1875, i sin helhed 17de Oktober 1877. Af strækningen mellem Trondhjem og Kristiania var det nu kun forbindelsen mellem Eidsvold og Hamar, som manglede, og denne kom istand ved aabningen af den 58 km. lange Hedemarks- bane eller Eidsvold-Hamarbane den 8de november.1.88O, hvorved Trondhjem kom i jernbaneforbindelse med det sydlige Norge. Jernbanen mellem Eidsvold og Hamar byggedes med bredt spor, hvorved trafiken mellem dette amt eller det nordenfjeldske og det søndenfjeldske har faaet det generende sporbrud liggende paa Hamar. Grundset-—Aamotbanen, Aamot-Størenbanen og Støren-