Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/213

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

202 søm)BE ‘rBom)H.TEMs Anm. Trondhjemsbanen kaldes tilsammen Rørosbanen, og den kommer ind i søndre Trondhjems amt ved Røros herreds grændse. Rørosbanen er, som før nævnt, bygget med smalt spor 1.o6v. W Banens kronebredde er — — — 8.92 m. og grusningsbredden —-—-—— 2.51 m. Skinnevægten er paa Tønset-Størenbanen for jernskinnerne 17.3(; til 19.84 kg. pr. løbende meter og 17—86ǫ 19.8.1 og 20.3a kg. paa Trondhjem-Størenbanen. Saa er der ogsaa staalskinner af vægt pr. løbende meter fra 17.36 kg. optil 27.28 kg. Rørosbanen kommer ind i Røros herred fra Tolgen et lidet stykke nord for Høsøien og gaar i nordnordøstlig retning langs Glom- mens østre bred, passerer Haaelven og senere, søndenfor Jensvold station, Glommen; den bøier saa i nordnordvestlig retning og gaar meHem gaardene Trøen og Nesvold ind i Aalen. Fra hoved1inien fører i Røros herred et 2195 m. langt side- spor østover til Røros by og fra Tyvo1d station er, væsentlig til kis- transport, anlagt en sidelinie til Kongens og Arvedalsgruben, Ty- vold-.4rvedalsbanen, 9.3 km. lang med spor og udstyr som Røros- linien. Hovedlinien ligger paa næsten den hele Strækning i stigning mod Trondhjem, kun med ganske korte afbrydelSer i stigning mod Hamar (Kristiania). Stigningen er i Røros herred størst mellem J ensvold og Ty- vold stationer 1: 1O0 i retning mod Kristiania og 1: 125 i ret- ning mod Trondhjem. Det høieste punkt i herredet — 666.7 m. — ligger tæt ved og søndenfor Tyvold station og er tiI“I1ge, den hele linie, Afstand fra Afstand fra H. o. h. Trondhje1n. Kristiania M. Km. Km. ved Røros station 628 163 399 „ Nypladsen stoppested 627 156 406 „ Jensvold station 639 150 412 „ Tyvol(l do. 664 142 42O Der er bro over Haaelven, 69.o2 m. lang, og bro over Glom- men, 62.vå m. lang. Røros station er vendestation med dreieskive; der er vand- reservoir, kulbod og 1okomotivstald. I Aalen kommer Rørosbanen ind i herredets sydøstre del mellem gaardene Trøen (i Røros) og Nesvold (i Aalen) og gaar i nordlig retning langs Ruglas østre bred indtil forbi gaarden Engen, gjør saa en skarp bøining mod østsydøst, skjærer Skuru- b(ekken, dreier derpaa inordvest, passerer Gula lidt sydøst for Reitan station og følger nu den østre og. idet den dreier mere