Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/197

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

186 SØNDRE TBONDHJEMS Anm. boede huse, hvilket svarer til 611 indbyggere paa 1 km.2 og 97 beboede huse paa 1 km.2. Sulen er, som før omtalt, et fiskevær. F0lketal før 1891. Før 1769 er der ikke fuldstændige folke- tællinger, men folkemængden er søgt beregnet efter de til enkelte tider i forskjellige øiemed optagne mandtalslister. Saaledes har J. E. Sars for aaret 1645 efter mandtalslister til udskrivning af —kopskat beregnet folkemængden i søndre Trond- hjems amt til omtrent at have været: . Fosen len —-—-—— — 6 704 individer Orkedals fogderi — — — — 5 995 — Guldals fogderi —-—— — 4 629 — Strinden og Selbu fogderi — C — 3 815 — Tilsammen 21 143 individer T. H. Aschehoug angiver folkemængden iamtets1anddistrikter i 1665 og 1769 at være: I 1665: Fosen fogderi —-—-— — 9 340 Orkedalens fogderi —-—— — 8 450 Gulda1ens fogderi —-—— — 6 54O Strinden og Selbu fogderi —-—-—— 5 850 Tilsammen 29 680 I 1769: ’ Fosen fogderi —-—-—-—-—— 11 106 Orkedalens fogderi —-—— — 9 036 Guldalens fogderi —-—-—-—-— 11 110 Strinden og Selbu fogderi —-—-—— 8 396 — Tilsammen 39 648 T. Lindstøl har beregnet folkemængden i 1664—66, i 1701 og i 1769 saaledes: I 1664—66: Fosen — — .—-—-— — 8 896 Orkedalen —-—-—-— — 7 O85 Guldalen —-—— — 5 830 Strinden og Selbu —-—-—-—-— 6 745 Tilsammen 28 —556 I 1701: Fosen ɔ —ɔ-...—.. Orkedalen — — — — — — — 7 375 Guldalen —-—-— —-—-— 7 56O Strinden og Selbu — — —-—-— 6 651 Tilsammen 32 416