Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/198

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFOLKNING. 187 I 1769: Fosen — — ....— — — 11 203 — Orkedalen — — — — — — — 8 1O0 Guldalen — — —. — — — 10 605 Strinden og Selbu — — — —-—-— 9595 Tilsammen 89 503 samt i 1801 for amtet til 52 349. Før 1769 mangler ogsaa opgaver over fo1ketæ1ling i kjøb stæderne. Følgende opgave over folkemængden i amtets hoveddele hid sættes med bemærkning, at ved tiden for tællingen i 1769 hørte Børseskogn til 0rkedalen, og Leinstranden hørte til Guldalen Begge disse herreder hører nu til Strinden og Selbu fogder-i. Folkemængden i amtets hoveddele

Fosen. Orkedalen Guldalen (?;rg§§:: sanT1g;m. By. Amt 1645 6 704 5 995 4 629 8 815 21 148 1665 9 340 8 450 6 540 5 850 29 680 1701 10 830 7 375 7 560 6 651 32 416 1769 11 106 9 036 1l 110 8 396 39 648 7 478 47 126 1801 15 273 l0 791 12 695 12 617 5l 376 9 000 60 376 1815 15 522 10 796 12 984 l2 360 51 662 10 00() 61 662 1825 18 199 l2 334 14 345 14 528 59 406 11 919 71 325 1885 20 885 18 568 15 9(D 16 515 66 818 l2 918 79 736 1845 24 280 14 540 17 297 18 288 74 405 l4 778 89 188 1855 27 287 15 653 17 881 19 562 80 838 16 012 96 845 1865 31 751 16 911 19 057 22 117 89 836 19 287 109 123 1875 35 8(I) 16 870 19 425 22 583 94 178 22 544 116 722 1891 39 840 15 573 18 735 21 007 94 655 29 162 128 817 Folkemængden i amtet var ved sidste tælling omtrent 2îZ2 (2.4) gang saar stor, som den var i ]769, og i Trondhjems by næsten 4 (3.9) gange saa stor. I Fosen fogderi var den over 3îZ2 (3.ä4) gang Saa stor, og i Strinden vel 2YZ2 (2.å) gang saa stor. I Orkedalen og i Guldalen derimod var den ikke mere end noget over 1IZ2—gang saa stor (nemlig 1.v2 og 1.6s). Den gjennemsnitlige aarlige forøgelse eller formindskelsei tiden mellem hver tælling fra 1769 til 1891 i fogderierne, i amtet og i byen sees af næste tabel.