Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/196

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFOLKNING . I 85 Frøien ude i havet igjen strækker sig nordover talrige smaa øer, Froøerne. Forholdsvis faa af alle disse øer er beboede; for 21 af dem angives folkemængden i 1891. Tilsammen har disse beboede 21 øer et fladeindhold af 851.2ä km.2 og en samlet folkemængde af 9755 indbyggere, gjennemsnit- lig 11.4o indb. pr. km.2. De beboede huses antal paa disse øer er 1492, og der er saaledes gjennemsnitlig 6.ð4 indvaanere pr. hus. De største og vigtigste af øerne er: Hitteren i Hitteren og Fillan herreder, 565.08 km.2 med 2779 ind- byggere eller 4.9 indb. “pr. km.2 har 432 beboede huse med 6.43 ind- vaanere pr. hus. Frøien i Frøien herred, 147.8 km.2 med 2686 indb., har 411 beboede huse eller 18.2 indb. pr. km.2 og 6.ä indv. pr. hus. Dernæst kommer líjeldværøen i Fillan 26.4o km.2 med 693 indbyggere i 92 beboede huse eller 26.2 indb. pr. km.2 og 7.ä indv. pr. hus. Stokøen i Stoksund 16.71 km.2 med 298 indbyggere i 43 be- boede huse eller 18 indb. pr. km.2 og 6.9 indv. pr. hus. Limsøen i Stoksund 16.64 km.2 med 267 indbyggere i 39 be- boede huse eller 16 indb. pr. km.2 og 6.9 indv. pr. hus. Dolmøen i Hitteren 14.V3 km.2 med 439 indbyggere i 69 be- boede huse eller 29.s indb. pr. km.2 og 6.4 indv. pr. hus. Helgebostadøen i Hitteren 12.9å km.2 med —58 indbyggere og 6 beboede huse eller 4.ä indb. pr. km.2 og 9.v indv. pr. hus. De her nævnte øer er de 7 største, der tilsammen udgjør 799.9ä km.2 med 722O indbyggere i 1092 beboede huse eller 9 indb. pr. km.2 og 6.(; indv. pr. hus. Af de mindre øer er: Kvaløen i Frøien 9.91 km.2 med 261 indbyggere i38 beboede huse eller 26.3 indb. pr. km.2 og 6.9 indv. pr. hus. Sto)ffosen i Ørlandet 7.v9 km.2 med 438 indbyggere i 71 be- boede huse eller 56.2 indb. pr. km.2 og 6 indv. pr. hus. De øvrige 4 øer af denne mellemste gruppe beboede øer har fladeindhold fra 6.ss til 4.48 km.2 og er: Indtian og Uttian i Frøien, Ulvøen i Fillan og Hevnskjel i Hevne, tilsammen 20—18 km.2 med 680 indbyggere i 106 beboede huse eller 83.v indbyggere pr. km.2 og 6.4 indv. pr. hus. De 8 mindste af de beboede øer, hvis folkemængde er ta1t, er Brandsøen i Roan, Løvøen i Aa, Lysøen i J øssund, Tar‘1:en iBjugn, nordre Dyrøen, Siden og Mauøen i Frøien og Gaɔ-ten nær Bejan i Ørlandet, hvis fladeindhold er fra 2.so (Lysøen) ned til 0ä38 km.2 (Sulen), og udgjør tilsammen 13.42 km.2 med 1156 indbyggere og 185 beboede huse eller 86.1 indb. pr. km.2 og 6.2 indv. pr. hus. De i Frøien herred liggende, beboede øer, Sulen og Mauøen, har fladeindhold tilsammen 1.3ð km.2 med 349 indbyggere i 59 beboede huse eller 258 indb. pr. km.2 og 6.o indv. pr. hus. ‘S’ulen alene er kun 038 km.2 med 232 indbyggere i 37 be-