Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/195

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

184 SØNDRE TBom)HJEMS Anm. Ved den kommuna1e tælling den 81te december 1896 fandtes Trondhjems befolkning at være 83 056. — Amtets fladeindhold udgjør, som før omtalt, 17812.vä km.2 land og 793—49 km.2 ferskvand, og der kommer gjennemsnitlig 6.9ð ind- byggere paa hver km.2 land i det hele. I landdistrikterne gjennem- snitlig 5.32 indbyggere pr. km.2, i bydistriktet 863.o4 indbyggere pr. km.2 land. I folkemængde er søndre Trondhjems amt efter den sidste folketælling det 4de i rækken af rigets amter, idet Nordlands amt, søndre Bergenhus amt og Romsdals amt har en talrigere befolkning. I befolkningens tæthed derimod er søndre Trondhjems amt — naar byamterne ikke tages med — det 1O(le i rækken med 6.9ð indbyggere pr. km.2, idet Jarlsberg og Larviks amt her kommer først med 44.9ð indbyggere pr. km.2, derefter Smaalenenes amt med 81.11, Akershus med 19.9oɔ Stavanger amt med 13.49, Lister og Mandals amt med 11.44, Nedenes med 9—24ɔ Romdals amt med 8.76ɔ søndre Bergenhus amt med 8—49ɔ Buskerud med 7.s8. Mindre tæt befolket end søndre Trondhjems amt er Bratsberg amt med 6.ä0 indbyggere pr. km.2, nordre Bergenhus amt med 4.91, Hedemarkens amt med 4.ä3, Kristians amt med 4.46, nordre Trond- hjems amt med 3.8o. Nordlands amt med 3—63ɔ Tromsø amt med 2.ä3, Finmarkens amt med 0.63 indbyggere pr. km.2. Folkemængden i Trondhjems by udgjorde i 1891 23.Öä % af folkemængden, landdistrikterne havde 76.45 0Z0 af det hele amts folkemængde. I Fosen fogderi er, som tabellen side 190 og 191 viser, tættest befolket Ørlandets herred (de nye herreder Ørlandet og Agdenes) med 21.82 indb. pr. km.2, derefter Frøien herred med 19.83 indb. pr. km.2. Hevne herred med 4.91 indb. pr. km.2 og Aafjorden (de nye herreder Aa og Jøssund) med 4.19 indb. pr. km.2 de mindst tæt beboede I O1—kedalens fogderi er Orkedalen herred med 13.6—Y indb. pr. km.2 og Meldalen herred med 4.96 indb. pr. km.2 de tættest beboede, Rennebu herred med 3.34 indb. pr. km.2 og 0pdal herred med 1.v1 indb. pr. km.2 de mindst tæt beboede. I Galdalens fogderi er Melhus herred med 20.04 indb. pr. km.2 og Horg med 7.69 indb. pr. km.2 de tættest beboede herreder, Holt- aalen med 1.8ä og Budalen med 1.68 indb. pr. km.2 de mindst tæt beboede herreder. I Strinden og Selbu fogderi er Strinden med 34.ä3 indb. pr. km.2 og Leinstranden med 24.9c indb. pr. km.2 de tættest beboede, Klæbu med 7.v6 indb. pr. km.2 og Selbu med 2.24 indb. pr. km.2 de mindst tæt befolkede herreder. . Af de til amtet hørende øer ligger, som før omtalt, 10 til 11000 indenfor grændserne af Fosen fogderi, medens kun 17 øer, holmer og skjær ligger i Orkedalen og Strinden og Selbu fogderier. Hitteren og Frøien er uden sammenligning de Største øer; udenfor