Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/194

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFOLKNING. 183 I den speciel1e fosenske mundart har de svage hunkjønsord i flertal a, altsaa visa, i den bestemte form visann; dativ synes at mangle. I denne mundart findes der nogle hankjønsord, som ender paa a, som haga, stega (have, stige) og der er nogle hunkjønsord som ender paa u, som .furu, svolu‘ (furu, svale). Endelsen li bruges for leg, saaledes varli for varleg. Som eiendommeligheder ved maalet i Orkedalen og Guldalen kan anføres: Det svage femininum har i dativ un (unn), visa heder saaledes i dativ visun; i flertal o, altsaa viso, i bestemt form unn (un), alt- saa visunn. Det svage maskulinum har i dativ almindeligst a, saaledes laave i dativ laava; paa et sted am, saaledes paa 1aavam. Intetkjønsord har i det bestemte flertal a, saaledes af hus husa. Dativ har i flertal om, saaledes i husom. Hvad vi kalder tiljevning i vokalerne finder sted, idet o e i gaar over til u i femininer, saaledes svulu for svola, lagu for 1ega, vuku for vika. Ligeledes gaar a, e, i over til aa i masku1iner og infinitiver, saaledes haagaa for hage, taalaa for te1e, haattaa for hite, laassaa for lesa, vaattaa for vita. Saaledes tiljevnes paa følgende maade: »Vil du laassaa fju’u vuku« (vil du læse tyve uger). I Guldalen, Tydalen, Opdal og Rennebu gaar diftongerne over til enkelte vokaler: au til o, ei til e, øy til ø, f. eks. brot for braut, fl“os for fraus, los for 1aus, het for heit, løs’ for løysa. I brugen af kj og gj i slutningen af substantiver har man i Orkedalen den eiendommelighed, at man siger skog’en, mark’en, men derimod bakkje, skaggje. “ For føt’r siger man i Orkedalen j“øt’, for bøk’r bøk’, for hend’r hend’. I Meldalen har de dativformer paa am, saaledes siger de i endam, paa bakkam, paa laavam. F0lketaI 1891. Ved den almindelige folketælling 1. januar 1891 var i søndre Trondhjems amt den hjemmehørende folkemængde ialt 123817, hvoraf mandkjøn —59190 og kvindekjøn 64627, og den tilstedeværende folkemængde 123 75O, hvoraf mandkjøn 59012 og kvindekjøn 64 788. I amtets landdistrikter var den hjemmehørende folkemængde 94655 og i byd1L9triktet 29162. Af den tilstedeværende folkemængde var i landdistrikterne 94 958 og i bydistriktet 28 792. Disse tal fremkommer, naar man fra det ved tællingen 1. ja- nuar 1891 fundne tal lægger til Trondhjems by den del af Strin- den herred, 2.6V km.2, som i 1893 blev tillagt Trondhjems by, med 4097 hjemmehørende og 4049 tilstedeværende beboere.