Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/19

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

8 SøN1)RF. TR.ONDHJEh[S AnT. ogsaa Uppdalr, det nuværende 0pda1, adskilt fra Rennabú ved en skogstrækning, kaldet Uppdalsskogr, og de nu til Strinden og Selbu fogderi hørende distrikter, Birgsi med —Skaun og Boðvlk (Børsen med Børseskogn og B’uviken) og Nes (Bynesset). Følgende 8 fylker Eyna-, Sparbyggja-, Verdæla-, 1S’keyna-, Stjör- dæla-, Strinda-, Gauldæla— og Orkdælaj’ylki udgjorde tilsammen det egentlige Trondhjem (þrándheimr, þröndheimr); de hørte under det almindelige Frostathing, men havde ogsaa et særegent thing for sig selv, det saakaldte Eyrathing eller Ørething i„b;ZernHidaros. Prónd- heimr inddeltes i den indre del (mnan Or þr(5ndheimðË1vis ind- byggere kaldtes Indtrønder, og den ydre del (utan or þröndheimi), hvis indbyggere kaldtes Uttrønder. Indre Trondhjem var Eyna-, Sparbyggja-, Verdæla— og“ Skeynafylki; ydre Trondhjem var Stjór- dæla-, Strinda-, Gauldæla’— og 0rkdælafylki. Grændsen Nedenfor følges grændsen for søndre Trond- hjems amt fra amtets nordligste del og øst-, syd— og vestover, saa- ledes at amtsgrændsen angives mod nordre Trondhjems amt, Sve- rige, Hedemarkens amt, Kristians amt og Romsdals amt. Grændsen mellem søndre Trondhjems amt og nordre Trondhjems amt begynder nordlig ved Skymta. De ens1igti havet liggende Øer Kya —— ikke at forveksle med fiskeværet Kya i Frøien herred — hører til søndre Trondhjems amt. Grændsen mellem disse to amter, søndre og nordre Trond- hjems amt, danner først Grændsen mellem Osen og Flatanger herreder-; den gaar over Oks- baasheia, Bølesæteøflelds top og Børvasheia. Herfra angives grændsen forskjellig; det antages, at den bøier i østsydøst retliniet til søndre ende af Langvatn (i Flatanger) og saa næsten lige i øst til ()lvas- heias top, indtil Grændsen mellem Osen og Beitstaden herreder. Mellem disse her- reder gaar amtsgrændsen fra 0lvasheia mod ssv. over Bjørkvas- haugen, Bjørkvasheia, saa mod vsv. til ‘Storheia og herfra sydøst retliniet paa Dopma, men støder allerede ved sydvestfoden af Smaa- .fosheia (i Beitstaden) paa grændsen mod Roan herred. — Mellem Roan og Beitstaden herreder gaar grændsen fremdeles i sso. med retning paa Dopma, men støder allerede paa Storslet- heia nordøst af Skurvvatn (i Aa) paa grændsen mod Aa herred. Mellem Aa og Beitstaden gaar amtsgrændsen i ssø. til toppen af Dopma, mod øst til Finvoldheia, saa sydlig og sydvest1ig over Rensjø- heia gjennem Kastbotn til Grændsen mellem Aa herred og Mosviken og Værran herred; her gaar amtsgrændsen fra Kastbotn efter Selsk-inselven, over Ulvashaug, Langvatn, vest om Meþeld over Bjørndalshaugen mod sSv. til Blank- heia til . Grændsen mellem Rissen herred og Mosviken og Værran herred, hvilken grændse gaar ifra Blankheia i sydlig retning til sydvestre top af Fjeldvatnliheia, hvor