Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/20

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BELIGGENHED, INDDELIING OG GRÆNDSER 9 Grændsen mellem Rissen og Leksviken herreder begynder. Denne gaar fra Fjeldvatn1ibeia over Storevatn og Hij)“eld, skjærer Rotabotn, Ejeldvikbotn— og gaar til KeiseraasØern, hvor Grændsen mellem Stadsbygden og Leksviken herreder begynder. Her gaar amtsgrændsen fra Keiseraastjern over store Kværnsjø og sydvest for Breivikplads ud i Trondhjemsfjorden. Den ovenfor fulgte grændse mellem søndre og nordre Trond- hjems amt er grændsen for den del af søndre-Trondhjems amt, som ligger nord for Trondhjemsfjorden. XX Paa østsiden af fjorden følges nu grændsen mellem de samme amter. Paa østsiden af Trondhjemsfjorden er amtsgrændsen først Grændsen mellem Malvik og nedre Stjørdalen Den følger først .Murubækken, gaar i sydlig retning over Storhei, Bundhaug, Bjørnhul- haug, Revsinghammeren, til Neveæ-heien ved Nevermo, mellem Vennaas og Rataasen opad Litlefleld, hvor Grændsen mellem Selbu og nedre Stjørdalen herreder begynder. Fra Litlefjeld gaar grændsen i det hele mod ønø., passerer hoved- veien ved Vindsmyrbro, gaar til nordre ende af store Leksdam, hvor Grændsen mellem Selbu og Hegre herreder begynder. Denne grændse gaar fra store Leksdam omtrent retliniet til toppen„af Storskarven, hvor W Grændsen mellem Selbu og Meraker herreder begynder. Denne grændse gaar fra Stor-skarven (t. p.) retliniet mod sydøst til Fongen (t. p.), gaar herfra retliniet øStover til Rangledalen mellem Bustvola og Rangledalshøgda, hvor grændsen mod Sverige begynder. Nu følger grændsen mellem søndre Trondhjems amt og Soerige. Grændsen mellem Selbu herred og Sverige (.Yemteland) begynder i Rangledalen mellem Rangledalshøgda og Bustvola, hvor en ret linie mellem røsene no. 158 Bækkerøs og no. 157 Krokrøs danner grænd- sen; denne gaar videre i sydøstlig retning retliniet fra no. 157 Krokrøs og no. 156 nordre Storsolarøs til toppen af Storsola, bøier fra denne retliniet mod sydvest over no. 155 Ekornrøs og no. 154 Nearøs til no. 153 Skar-dørrøs. Nu følger grændsen mellem Selbu og Heɔýedalen-. Grændsen gaar mod ssø. over røs no. 152 Kniprøs til no. 151 Hajtorstøtros paa toppen af Haj’torstøten (t. p.), hvor den støder paa grændsen mod Røros herred. Grændsen mellem Roros herred og Sverige (Herjedalen) gaar fra Haflorstøtrøs no. 1.51 i sydSydvest retliniet over Dalvolskajtrøs no. 150 til Ruterøs no. 149 og dreier herfra i sydsydøst retliniet over ]‘Îjeldbolag røs no. 148, Vigelskajtrøs no. 147, Skebrnflel(l røs no. 146 til Rogensjøen, hvor den støder paa grændsen mod Tolgen herred. Grændsen mellem Søndre Trondhjems amt og Hedemarkens amt samt Kristians amt. Vcc1 freden til Roskilde den §(§jå§g“ff— 1658 afstod Fredrik III Trondhjems len med undtagelse af Nordlandene og Finmarken til Karl X GuStav, og i den anledning fandt der en grændsebefaring sted til bestemmelse af Trondhjems lens grændser.