Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/188

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HAN1)EI. 0G SKIBSFART. 177 SkibSfarten. Om de i fast rute inden amtets landdistrikter gaaende dampskibe er oplysninger meddelt under afsnittet om kom- munikationsmidlerne. Trondhjems landdistrikter har næsten akurat det halve skibs- rum eller tonnage som Trondhjems by; skibenes antal er derimod større i 1anddistriktet, og der er flere fo1k, som er sysse1satte ved fragtfart. Ved udgangen af 1895 havde amtets bygder et antal af 212 fartøier af 5814 tons drægtighed og med 734 mands bemanding. Deraf var kun 31 fartøier over 50 ton. Trondhjems by havde da 61 fartøier med tonnage 11692 og bemanding 608, men heraf var 38 fartøier over 50 ten og tilsammen af tonnage 11024. Bygdernes handelsflaade var i 1895 207 seilfartøier med 5032 tons drægtighed og med en bemanding af 691 samt 5 dampfartøier af 782 tons drægtighed og bemanding 43. Ved udgangen af 1896 var bygdernes handelsflaade 214 seil- fartøier med tonnage 5099 og bemanding 709. I bygderne var i.1896 fremdeles 5 dampfartøier med 782 ten og bemanding 43 mand og tilsammen af nominel hestekraft 187. Af de i 1896 tilkomne 7 seilfartøier er kun 3 smaa paa til- sammen 19 tons drægtighed bygget i diStriktet. Af bygdernes 219 fartøier 1896 hørte 1O hjemme i Bjørnør, hvoraf 2 over 50 tons og 2 under 20 tons drægtighed, alle seilfartøier. I Aafjorden hørte hjemme 26 seilfartøier, hvoraf 8 over 50 tons og 5 under 20 tons drægtighed. “ I Frøien var der 57 seilfartøier, hvoraf 1 paa 50 tons og 52 under 20 tons drægtighed. I Hitteren hørte hjemme 36 seilfartøier, hvoraf 3 over 50 tons og 12 under 20 tons drægtighed. I Hevne var 35 seilfartøier, deraf 3 over 5O tons og 9 under 2O tons drægtighed og 1 dampfartøi over 5O tons drægtighed. I Ørlandet var der 30 seilfartøier, deraf 6 over 50 tons og 5 under 20 tons drægtighed. I RisSen var der 4 seilfartøier, hvoraf intet over 50 ton og 2 under 2O ton. a i I Fosen fogderi tilsammen hørte saaledes hjemme 198 seil- fartøier og 1 dampfartøi, hvoraf 24 over 50 tons og 87 under 2O tons drægtighed, med samlet drægtighed af 478O ton og beman- ding 662. I Orkedalen hørte hjemme 9 fartøier, 6 seilfartøier, hvoraf 3 over 50 tons og 2 under 2O tons drægtighed, og 3 dampfartøier: 1 mellem 20 og 5O tons, 1 mellem 50 og 100 tons og 1 i uden- rigs fart af 494 tons drægtighed, 72 nominelle hestekræfter og 15 mands besætning. “ I Børsen hørte hjemme 10 seilfartøier, hvoraf kun 1 over 50 tons og 7 under 20 tons drægtighed. I Malvik hørte hjemme 1 dampskib paa 137 tons drægtighed, 35 nominelle hestekræfter og 9 mands besætning. Søndre Trondhjems amt. 12