Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/189

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

178 SØNDRE TRONDHJEMS AMT. 4 dampfartøier har hovedsagelig været sysselsat i indenrigsk kystfart og 1 dampfartøi i udenrigsk fart; af seilfartøierne har 207 været sysselsat i indenrigsk kystfart samt indenrigske tiske- ekspeditioner efter statistiken for 1895; i 1895 er „1 seilfartøi nybygget, 7 tilkjøbte eller overflyttede fra indenlandske steder, 10 solgte eller overflyttede til indenlandske steder og 1 paa 30 ten ophugget. Efter folketællingens opgaver var af tilstedeværende personer over 15 aar i søndre Trondhjems amts landdistrikt beskjæftiget med s;jø.fart, skibsfart og baadjart: a) PriVate, selvstændige erhvervsdrivende: Jægteeiere, fragtemænd —-—-—-—-—-—-— 52 Baadmænd, færgemænd —-—-—-—-—-—-— 9 b) Skibsførere, styrmænd, dampskibSmaskinister samt andre bestyrers og betjente —-—-—-—-—-—-— 129 c) Sjømænd, matroser, dampskibsfyrbødere, kokke, opvartere, rorskarle og andre arbeidere i sjøfart —-—-— .— — 347 -;—[;;j— Tilsammen 537 De her anførte tal for livsstillinger gjælder den tilstedeværende folkemængde i 1891, ikke den hjemmehørende BefoIkning. Anth1—opologi. Det norske folk er ianthropo1ogisk henseende ikke noget ensartet hele, men kan i store træk henføres til —5 type1;k der aandelig som legemlig er temmelig stærkt adskiIte. Disse befolkningstyper er maaske stammer, ialfald fylketyPer: 1) den østnorske befolkning i det søndenfjeldske eller østen- fjeldske Norge undtagen det v“estfjeldske Telemarken. 2) den sydnorske befo1kning, ryger og egder, i Øst— og Vest- . Agder, i det vestenfjeldske Telemarken og i det gamle Roga- land eller Stavanger amt, “ 3) den vestnorske befolkning, hørderne, i det gamle Hordaland og desuden over høifjeldet østover til Valders og Hallingdal, 4) nei-dnorsk er befolkningen i Trøndelagen, 5) endelig kommer hertil mørerne, der dels er blandet med “trøndere (Nordmøre), dels med hørder, og som er adSkilte ved romSdølernes eiendommelige, om øStnorsk befolkning min- dende folkekile. “ Den østnorske befolkning er langskallet i mere eller mindre grad (dolichocefa1 og mesocefa1), den Vestnorske befolkning er langt mindre langSkallet end den østnorske, i Hardanger er den lang-