Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/180

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FIsKE 0G FISKERIER. 169 I en del vande har Norsk jæger— og jisker2)“orening hensat fiskeyngel af rør og ørret fra et udklækningsapparat i Trondhjem; saaledes i aarene 1889—94 meget over 100 O00 yngel, fordelt paa lidt over 30 indsjøer i søndre Trondhjems amt med i gjennemsnit 3000 stykker rør og ørret i hvert vand; saaledes i Bymarken i Vintervatn, Hølstvoldammen, Kongsaasvatn, Her- bersdammen og Kvistingvatn. I Byneset i Kvistvigvatn, HestSjø, Damvatn, Kongsaasvatn og Flakvatn. I Horg i Sveaastjern, Svartsjø, Hylvatn, Haukvatn, Svart- vatn, Storvatn, Bjerkvatn og Litlevatn. “ Malvik i VuluSjøen og Kindsetvatn. Leinstranden i Hestsjøen. “ Budalen i Storøtjern og Enlitjernene. Meldalen i Buumsjøen. Børseskogn i Otervatn, Lisbetsætervøtn og Laugen. Flaa i Langevatn og Svartka1velvvatn. Støren i Langvatn. Holtaalen i Tværaatjern. Røros herred i Svarttjern. W BerVerksdrift og stenbrydning. De ertser og nyttige stenarter, som er eller har været gjen- stand for grubedrift inden amtet, er: . Kobbermalm, særlig kobberkis. — Svovlkis, dels kobberholdig. Kromjernsten. Jernmalm, magnetjernsten og jernglandS. Sølvholdig blyglands og .fahlerts. Af nyttige stenarter brydes: Veksten eller klæbersten, .tagska)“eWr og heller, kvernstene, sandsten, marmor og kalksten, endelig forskjellig sten til brolægning, hvortil kommer ler til tegl- værkerne. De enkelte gruber og brud vil blive omtalt under herreds- beskrivelserne. Rundt om i amtet i den del af samme, som bestaar af lagdelte skiferbergarter, forekommer dels kobberkis og magnet- kis, dels svovlkis i mere eller mindre regelmæssig leieform eller linseform. Ertsen er, som nævnt, dels kobberkis,— dels svov1kis, og denne sidste kan være mere eller mindre kobberholdig.