Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/178

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FISxE 0G FISKEB‘IER. 167 hjem, da den ansees for særlig god. Fisket foregaar mest med garn, dog lystres der ogsaa adskillig. I Buviken er der ørret i Vigda og Aanøienvatn. Vandene i Melhus har god ørret og tildels rør. I Horg, Flaa og Støren betegnes indsjøerne, særlig Haaenvatn og Samsjø, som fiskerige, og foruden laksen, som før er omtalt, fiskes ogsaa ørret i Gula. I Hulsjøvatn i Soknedalen er der fortrinlig ørret, og ellers er der i Soknedalen ørret i de fleste vande og tjern, hvor den kan komme op, eller hvortil den er transporteret. I elvene fiskes den kun leilighedsvis om sommeren til eget behov, om høsten lystres der til vinterforbrug. Elvene i Sokne- dalen maa forøvrigt siges at være fiskefattige. Elvene i Budalen er ogsaa fattige paa fisk, medens vandene har meget ørret. “ I Singsaas og Holtaalen er der ørret i elvene og vandene, og i Holtaalen angives tillige har, sik og abor. Den fiskerige Samsjø støder op til SingSaas. I Aalen fiskes om høsten, saaledes i Forels;jøen; udbyttet er ikke stort, thi fisken er liden, men den er god. I elvene i Aalen er der noget ørret, men ikke meget. I Fæmundsjøen fiskes ørret, har og sik. Sjøerne i Røros er tildels fiskerige; foruden ørret er der rør, sik, har og abor. I Fæmundsjøen og Haaelven er der gjedde. Den meste fisk for- bruges inden herredet; tidligere byttedes en del fisk mod mel fra Guldalen og Hedemarken. Nu afhændes en del ørret og noget sik og har paa Røros, hvorfra den forsendes med jernbanen mest til Kristiania; det øvrige fortæres inden herredet, dels fersk, dels raket. “ Som fiskerigere kan disse sjøer betegnes: Fæmundsjøen, Langen.s;jøen (ørret og har), Rogensjø, Feragensjø og Røragen (sik). Mindre fiskerige er Haasjøe‘n og Rambergsjøen. Fisket foregaar væsentligst om høsten. I 0rkedalens fogderi er Hostovatn i 0rkedalens herred særlig rigt paa ørret, og derhos er der rør. I Aalvatn er kun gjedde og aal. I Meldalen er Ringevatn et godt fiskevand for ørret. Vandene i Rennebu er gjennemgaaende rige paa ørret, særlig kjendt er ])øvatn, medens SletteØern næsten ikke har fisk; I Orkla er der ogsaa ørret og ligesaa i de øvrige elve, af hvilke Stavella særlig nævnes som fiskerig. I 0pdal er der i indsjøerne foruden ørret ogsaa rør, sik, har og abbor. Elgsjøen, Orkelsjøen, Gjevilvatn, Skarvatn, Aangaardsvatn, Dals- vatn og Storvafn kan nævnes som gode fiskevande. Fiskeboder findes opført ved flere vande, saaledes ved Kvit- Øernene og Mai-sjøen. Ogsaa i flere af elvene er der adskillig ørret.