Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/177

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

166 SØNDB‘E TRONDHJEMS AMT. Søndre TrondhjemS amt. A 1891. 1892. 1893. 1894. I havet — “ — — — — 205 596 159 957 155 939 126 592 I elvene — —-—-— 26 168 39 113 2O 080 23 7023 Tilsammen 231 764 199 O70 176 O19 15O 295 FerSkvandsfiSkerierne. I de allerfleste indsjøer i amtet og i de fleste elve er der ørret, og mange af indsjøeme betegnes som fiskerige. Elvene er i det hele ikke saa fiskerige som vandene. Desuden er der i nogle vande gjedde, aa1, lake, sik, ogsaa abor og karudser. e Nogen betydelig rolle i folkets økonomi spiller ikke fersk- vandsfiskerierne, naar undtages det før omtalte laksefiske. I enkelte, helst høitliggende fjeldsjøer drives noget fiske om høsten. Noget større betydning kunde nok dette ferskVandsfiske faa, og i det følgende er samlet de oplysninger, som foreligger om fiskenes udå bredelse og vandenes beskaffenhed. I Strinden og Selbu fogderi fiskes i alle herreder, men fisket er af størst betydning i Selbu. I Jonsvatn, som ligger dels i Strinden og dels i Malvik, er der gjedde, tildels stor, ørret, rør og aal. Ørret og rør er der ogsaa i de fleste andre vande i Strinden og Malvik, og flere udmærker sig ved fiskerigdom. “ Ogsaa i Nidelven og i de andre elve i disse herreder er der ørret. I Børsen og Børseskogns vande er der ørret og ligesaa rør; ogsaa i elvene er der ørret. Selbusjøen i Selbu og Klæbu er 72 favne dyb, siges der; den har adskillig fisk, men fisken i samme er noksaa var og ikke saa let at fiske som i fjeldSjøerne. Der er ørret, lake og rør. Om foraaret tages endel ørret med smaa nøter og om efteraaret tillige rør. Laken fiskes om vinteren paa isen med krog og faaes indtil en vægt af 6 kg. og deroVer. Sjøen er rig paa lake. Der er fisket indtil 90 kg. lake paa line paa en nat. I Bjørsjøen faaes den fedeste ørret i Klæbu. Karudser fiskes i en del smaavande. Essand.s;jøen i Selbu er et rigt fiSkevand; her har bønderne i Tydalen sine fiskeboder, hvor de ligger i flere uger om høsten. u I Hersjø(m i Selbu er der meget rør og stor lake. l Grønsjø i Tydalen er bekjendt for stor og fed fisk; den ever af et slags krebslignende, grønlige dyr, som er omtrent 1 tomme lange. De benæVnes i Tydalen spaldrer. Flere af elvene i Selbu er ogsaa rige paa ørret. — I Guldalens fogderi er vandene iHølandet rige paa ørret og tildels paa rør. Hølandsørreten skattes og betales høit i Trond-