Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/176

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FISKE 0G FISKERIER. 165 I Driva forekommer ogsaa laks, der fanges iteiner; den gaar dog ikke høiere op end til gaarden Rise. „ Amtet er ved kgl. resol. af 14de juli 1893 delt ifire distrik- ter for opsynet med laksefiskerierne. Orkedals distrikt, omfattende Orkedals fogderi-med undtagelse af den inden fogderiet liggende del af Driva, hvori laks gaar — samt derhos den paa Trondhjemsfjordens vestside beliggende del af Børsens, Stadsbygdens og Rissens herreder i Strinden og Selbu og Fosen fogderier. — Guldals distrikt, omfattende Guldals fogderi samt Bynesets, Leinstrandens og Buviks herreder tilligemed den del af Børsens herred, der ligger paa østre side af 0rkedalsfjorden. . Strinden og Selbu distrikt, omfattende Strinden og Selbu fog- deri (herunder indbefattet Trondhjems bymark) med undtagelse af Børsens, Leinstrandens og Bynesets herreder. Fosen distrikt, omfattende Fosen fogderi med undtagelse af Stadsbygdens og Rissens herreder samt den inden fogderiet liggende del af Vinjefjorden med Fjelna. Af amtet hører til Nordmørs distrikt den i 0rkedals fogderi liggende del af Driva, hvori laks gaar, og den i Fosens fogderi beliggende del af Vinjefjorden tilligemed den deri faldende elv Fjelna, og til Stjør— og Værdalens distrikt den del af Stadsbygdens og Rissens herreder, som ligger paa østsiden af Trondhjemsfjorden. Det samlede udbytte i kilogram af lakseflskeriet i søndre Trond- hjems amt i havet og i de elve, fra hvilke der foreligger op- gaver er: Fosen fogderi. 1891. 1892. 1893. 1894. I havet —-—-—— 176 727 125 l24 131 946 101 532 kg. I Stordals— og Norddalselven 229 1 O80 200 100 — Tilsammen 176 956 126 204 132146 101632 — 0rkeda1ens fogderi. I 01—k1a —-—-—— 9 968 15 346 V 931 1O 422 kg. T11sammc11 e 968 15 346 —V 931 10 422 — GuldalenS fogderi. I Gu1a — —-—-— 15 376 22 214 11 593 12 601 kg. Tilsammen 15 376 22 214 11 593 12 601 — Strinden og Selbu fogderi. I havet — —-—— 28 869 34 833 1 23 993 25 060 kg. I Nea — —-—-— 595 473 356 580 — Tilsammen 29 464 35 306 24 349 25 640 —