Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/17

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

6 søm)BE TRONDHJEMS Arm-. T1—011(111jc111c toIddistrikt c1111“äac11 AalOSl1Í1d, Molde, K1—îstîä1ås- sund, Trondhjem, Levanger, Stenkjær og Namsos toldsteder. Trond-g hjems tolddistrikt strækker sig fra Smølen og Skibnes til grændserne for Namsos og Levanger tolddistrikter (resolution 2%0 1818 og Skr. I%2 1882). Ved Trondhjems tolddist-rikt inden søndre Trondhjems amt er der ved toldstedet (efter planen for rigets toldværk, kgl. resol. af 21de august 1889): 1 distriktsinspektør, 1 to1dkasserer, 2 toldkontrollører, 7 told- betjente, 4 toldassistenter, 14 toldopsynsmænd af 1ste klasse. I henhold til departementets skrivelse af 3die juni 1897 leies derhos ved Trondhjems toldexpedition paa jernbanen en toldassi- stent. Ligeledes leies 2 told— og kontrolbetjente paa togene mellem Trondhjem og Storlien. Ved Røros toldstation: I anledning af meHemrigslovens ophør leies indtil videre: 1 stationsbestyrer (toldbetjent), 1 toldopsynsmand af 1ste klasse og 1 assistent. Ved Hommelvik toldstation: 1 toldopsynsmand af 1ste k1asse. Ved grænsetoldopsynsstationerne.“ Der er for tiden følgende leiede personale: I Brækkebygden pr. Røros 2 betjente. Ved Vetlebu (officielt ])illebo, opsyn med vareførselen mellem Sverige og Norge ad veien fra Fløtningen station i Sverige forbi Drevsjø hytte til Fæmundsjøen i Hedemarkens amt) 1 toldopsyns- mand af 1ste klasse. Praiestation paa Aunøen ved indløbet til Trondhjemsfjorden har 1 udhavnsbetjent og 2 toldopsynsmænd (midlertidig ordning). Lægedistrikter i Søndre Trondhjems amt: — W Lægedistrikter. Tilsvarende herreder eller dele deraf og bykommuner. lES1Ën:gÏ2 nf;å:.:;3. Nordre Fosen Roan, Osen, StokSund, Aa — — — — 173§3.82 7185 Ytre Fosen — JøSSund, Bjugn, Ør1andet— — — — 656.ss 9885 Hitteren — — Frøien, Hitteren, Fillan —-—-—-—-— 921.83 9669 HeVne . . . Hevne ................. 5 IndreFosen— A deneS, RisSen StadSb den —-—-— 814.2—1 7436 Orkedalen — 0åxedalen, Meldalen, dal af Rennebu, Børseskogn, Børsen —-—-—-—-—— 1943.å9 14 363 Opdal — — — Rest af Rennebu (søndenfor Vangsgraven), Opdal, Inset sogn af Kvikne —-—-— 2805.14 5260 Røros — — — RøroS, den til Røros prg1d. hørende del af Tolgen, Aalen —-—-—-—-—-— 8439.1v 6076 Guldalen — — Holtaalen,Singsaas,Budalen,Støren,Sokne— g dalen, Horg, Hø1andet, Flaa, Melhus — 2972.6v 12 934 Strinden — — Buviken,B eSSet LeiJ1Stranden,Stri„nden, Ma1vik, Iåɧcb11, Tî11c1— —-—-—-—-— 686.so 12100 Se1bu .... Se1bu ................. 2å4ä0; 5399 Trondh’ems stadsfJysikat Trondhjems kommune — — — 35.ai 29 162