Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/16

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BELIGGE’NHED, INDDELING 0G GB“ENDSER Præstegje1d: I—len-reden-: . Ørlandet Ørlandet A—gdenes Holtaalen Holtaalen Afi10n Singsaas Støren Budal Støren H01—g Soknedalen Melhus Flaa Melhus Hølandet Leinstranden Børsen Børsm “ Børseskogn EyWt Bg:lPielË(::t KIæbu KZæb“ Tiller Rør-os præstegjeld og sogn er 842.o km.2 større end Røros her red; disse 842.o km.2 med 275 indbyggere hører til Tolgen herred i Hedemarkens amt, medens de i geistlig henseende hører til Røros. Trondhjem er delt i 4 menigheder. Retslig inddeling. Sorenskriverierne Fosen, 0rkedalen, Strin- den og Selbu falder sammen med fogderierne af samme navn, medens Guldalens Sorenskriveri indbefatter Guldalens fogderi undtagen Røros. Gu1dalens Sorenskriveri udgjør 3669.39 km.2 med 14 677 indbyggere, medens Røros Sorenskriveri udgjør 1900.45 km.2 med 4 O58 indbyggere. Thinglagene falder sammen med herrederne. naar undtages, at de tre herreder Roan, 0sen og Stoksund tilsammen udgjør ét thing- lag, B—jørnør thing1ag, og Aa og J øssund udgjør Aajfforden thinglag. Klæbu og Ti11er udgjør Klæbu thinglag. Lensmandsdistrikterne falder sammen med thing1agene, dog udgjør Bjugn og Ørlandet med Agdenes et lensmandsdistrikt, Ør- landets; Hitteren og Fil1an et lensmandsdistrikt, Hitteren-s; Holtaalen og Aalen et lensmandsdistrikt, Holtaalen og Aalens: Støren og Bu- dalen et lensmandsdistrikt, Størens; Melhus, Flaa og Hølandets thinglag udgjør et lensmandsdistrikt. Melhus, og endelig Børsen og Børseskogn et, Børsen og Børseskogns. Søndre Trondhjems amt hører til Ei(lsiva— og Fr-ostathings lag- dømme. Amtet hører og til det trondhjemske bergdistrikt og til Trondhjems told(listrikt.