Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/120

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FÆDRIFT. . 109 besøg, der begyndte i Hesjedalen for ca. 14 aar siden, har finnerne søgt ogsaa til Soknedalen, Rennebu og Meldalen og streifet ind paa Størens grund. Endog vestenfor Orkla, nemlig til Opdal, Orke- dalen, Hevne, Børsen og de søndenfor Trondhjemsfjorden liggende dele af Rissen og Stadsbygden, er der kommet finner med ren i de allersidste aar. Om Aalen, Holtaalen, Singsaas og Budalen kan bemærkes: I Hesjedalen (Aalen) opholdt sig i 189O tre finnefamilier med til- sammen 13 personer med antagelig 8OO ren, hvoraf 20O tilhørende andre finner eller fastboende. I Soknedalen, Rennebu og Meldalen vides der ikke at have været finner med rensdyr før omkring 1889. Besøget har fundet sted navnlig om vinteren. I de sidste 5—6 aar har finner til alle aarstider holdt til i Meldalsfjeldene og de tilstødende fjeldstrækninger i Romsdals amt. MeldalSfjeldene og deres omgivelser besøges af henimod 30 finner med 6 å 700 ren. . M Til Orkedalen, Hevne, Børsen samt Rissen og Stadsbygden søndenfor Trondhjemsfjorden er finner med ren komne ide senere aar som før berørt. Befo Bebygning. Zkningscentret i amtet er i Bynesets hovedsogn ca. 1îZ2 geogr. mil i nv. for kirken paa Høgbjerg. BefoZkningscentret i Fosen er i Grandeviken, 6 km. vest for ØrlandetS kirke, 1 km. syd for gaarden Haaøen. Befo-kningscentret i Orkedalen er“ved Orkla ned for gaarden Gruf, i Meldalen prestegjæld, ca. 1 geogr. mil syd for kirken. “ BefoZkningscentret i Guldalen er i Singsaas sogn ca. 1.å km. nø. for kirken. I Strinden og Selbu (med Trondhjem) er befolkningscentret i Lade sogn ved »Blekengaardene«, 1 geogr. mil s. for Lade kirke og 3Z4 geogr. mil sø. for Trondhjems domkirke. Større ansamlinger af huse i landdistrikterne med hjemme- hørende folkemængde over 5OO er: (LRøros bergstad i Røros herred med 362 beboede huse og 1Z7.0 indvaanereÎ gjennemsnitlig omtrent 5 indbyggere pr. hus. Orkedalsø)—en i Orkedalens herred med 174 beboede huse og 1140 indvaanere, gjennemsnitlig 6.ä indb. pr. hus. Hommelviken i Malvik med 135 beboede huse og 1088 ind- vaanere, gjennemsnitlig 8 indvaanere pr. hus. I FoSen fogderi ligger bebygningen paa øerne spredt nær kysten og i ringe høide over havet. Paa Hitteren og Frøien naar gaardene ikke i større høider end ca. 40 meter. Det indre af G—P‘’‘’