Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/121

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

110 Søm)RE TRONDHJEMS .‘mT. Hitteren er saa godt som uden bebygning. Paa faStlandet iFosen er gaardene helst ved kysten og i den nedre del af fjorddalene. I Bjørnør ligger saaledes gaardene mest laVt, dog naar nogle i 0sen herred opover 20O m. og Sætrene over 3O0 m. IAafjorden naar et par gaarde op til 3O0 m. o. h. og høiere gaar i det hele bebygningen med gaarde ikke .i Fosen fogderi, som er et gneis- og granitland nær havet. At en enkelt sæter iRissen og iHeVne naar op over 4O0 m., er undtagelse Paa de yderste øer, som paa Frøien, hvor der er vanskelig tilgang paa tømmer, er husene smaa og lave og tækket med torv. I de andre herreder er gaardene tildels ret godt bebygget med rummelige toetageS tømmerbyguinger. Husene er i regelen større og bedre byggede, end tilfældet pleier at være i fiSkeri- distrikterne. I 0rkedalens fogderi naar bebygningen op til over 4OO m., i Meldalen henimod 5OO m., i Rennebu ligger de høieste gaarde over 600 m. o. h.,— en enkelt endog over 70O m. og fjeldstuen Kongsvold 889 m. o. h. Sætrene naar i Orkedalen op til 500 m., i Meldalen over 700 m. og iRennebu mellem 800 og 90O m., og i 0pdal ligger et par Sætre over 1000 m. o. h. “I Orkedalen har husene oftest 2 etager og er tækket med torv, tildels ogsaa med skifer og spaan. I 0pdal er vaaningshusene store og rum- melige, gjerne laftede træbygninger i 2 etager, hyppig tækket med skifer. I Guldalens fogderi ligger bebyg1:1ingen mesti selve Gul- dalen, og i den nedre del af dalen, hvor landet bestaar af ler og terrasser, og hvor dalen er aaben og vid, er bebygningen tæt. Længer op mod Støren gjennem Singsaas, Aalen og Holtaalen følger den væsentlige bebygning ogsaa hoveddalen, som her er tran- gere. Sidedalene i Budalen og i Soknedalen er dels tæt og dels spredt bebygget. “ Hvor der er tilgang paa skog er der store huSbygninger, tildels med overflødige rum, der ikke er synderlig indredede. Længer op i dalen, i Aalen, blir husene mindre. Næver og torv bruges til tækningsmateriale. Bebygningen naar til større høide, jo længer man kommer op gjennem dalen. I Melhus og Flaa ligger gaardene ikke over 20O m. o. h., og her er faa Sætre. I Horg naar enkelte gaarde op til mellem 30O og 400 m., og iStøren et par gaarde over 5OO m., i Singsaas og Holtaalen over 7O0 m. og enkelte sætre over 800 m., og i Aalen naar gaardene op til over 800 og 90O m. o. h. og ligesaa i Røros, hvor bebygningen paa grund af bergverksdriften kan komme til at ligge 1000 m. o. h. I Strinden og Selbu fogderi er landet tæt bebygget i den del af Strinden herred, som ligger nær Trondbjem. Byneset, Leinstranden, Malvik og Buviken, Som bar 1avtliggendelerland, har ogsaa taalelig tæt bebygning paa denne, og det gjælder i det hele, at bebygningen er tæt paa fogderietS lerland. ISelbu følger