Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/107

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

96 sønnen TBom)HJEMs Anm. kvalme og besætningerne som regel i daarlig foderstand. Mange besætninger har lus, skab og „verrer“ (larver af kobremsen). I Meldalen er dyrenes hudpleie mangelfuld, men forøvrigt er stellet gjennemgaaende bra. Ogsaa i Orkedalen forsømmes i høi grad dyrenes hudpleie. I Buviken er stellet ret tilfredssti]lende, men enkelte steder er dog kjørene angrebne af „verrer“. I Strinden klages som overalt iamtsdistriktet over mangelfuld renslighed. Hvor stort det almindelige vinterfoder for kreaturer vari 1895, viser disse tal: Hø. Halm. Herrederne. g Hest. Ko. I Fan-. l Gjed. Hest I Faar. I Gjed. Fosen —-—— — — 2550 135O 252 17O 437 O O Orkedalen —-—-— 312O 18OO 388 353 63O 6O 6O Guldalen —-—-— 315O 2009 528 448 41O O O Strinden og Selbu — 3149 1738 404 . 350 O7O O O Foruden med hø og halm fodres hestene med havre, især i Aalen, Malvik og Klæbu, og med mel og kli i Horg, Børseskogn og Børsen. Kjørene faar ved siden af hø og halm skaV, renmose, mel, drank, turnips (i Melhus) og lidt løv i Opda1. Der er mange udgangssauer, især i Fosen, de fodres inde med løv. Gjederne faar skav, tare og potetesgræs. Opgave over gjennemsnitligt melkeudbytte i liter pr. ko samt gjennemsnitspris paa melk i aaret ]89():

§ g eg —å

§ s S ’82 å Gje1ågemsnitligI rinelk(p— W § § .(§g0 ”= u yttepr. o or e . mere fremskredne liter 1380 1900 1702 1837 1617 gaardbrugere Gjennemsnitlig melke- udbytte pr. ko. over— „ 1075 1562 1391 1247 1214 hovedet NysiIet melk pr. liter øre 9.3 8.4 9o 8.s 9.o