Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/108

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FÆDB‘IFT. 97 Oversigt over søndre Trondhjems am1s meier-idm)’t i 1895. Antal Indve1et Udbeta1t øre pr. meierier. kg. melk. kroner-. kg. me1k. Ismeierier —-—— 17 y 5 105 00C 488 580 8.60 Separatormeierier — 2 914 00C 72 800 7.96 Smørmeierier — — — 8 8 268 40C 183 830 5.62 Tilsammen 1895 — 27 l 9 287 40C 695 160 8.02 Do. 1894 —-—-—-—— 24 7 500 00( 586 10O 7.81 Do. 1893 —-—-—-—— 22 6 083 O0C 486 60O 8.00 Den gjennemsnitlige mel.kemængde ved meierierne har været omtrent 300 O00 kg. Ved udregningen af gjennemsnitsprisen er for smørmeierierne gjort et tillæg for den hjemtagne skummetmelk af 1.ä øre pr. kg. indveiet nysilt melk. Ismeierierne i søndre Trondhjems amt har solgt omtrent det hele kvantum melk iTrondhjem. Da leverandørerne ved disse meierier besørger me1ken kjørt til byen gratis, bliver med fradrag for kjørsel den virkelige gjennemsnitspris noget lavere end anført Saavel ismeierierne som separatormeierierne har ystet en større del fedost, hvorfor der ikke kan trækkes nogen skarp grændse meHem disse driftsmaader. Foruden meierierne findes iamtet 16 smørforeninger. Mæng- den af den til meierierne indmaalte melk udgjorde i 1890 3 855 436 liter, kjærnet Smør 128 192 kg. og ystet magerost 20 810 kg. Siden smørforeningerne begyndte at virke, først i fjeldbyg- derne og senere længere nede, afhænder nu aarlig enkelte bygder dobbelt saa meget s1nør som før. Salg af Ost er af betydning i Buviken og 0pdal og af nogen betydning i 9 herreder. Melkeudbyttet er som nævnt efter den officielle Statistik 1617 liter hos de mere fremskredne gaardbrugere og 1214 liter i gjen- nemsnit. Disses tal er vistnok for høie. Mindst er udbyttet i kystbygderne, hvor kvæget skjøttes .daarligt. I Hitteren, Hevne, Frøien, Bjørnør og idethele kystbygderne er kvægstellet meget miSligt. l Til bedømmelse af melkens beskaffenhed hidsættes en del analySer af fedtgehalten. Trondhjems meieri, melk fra Strinden .... 3.99 0,Y0 fedt. Kvaals meieri, melk fra øvre Melhus .... 4.oO 0„—-’0 Ørlandets meieri, melk fra Ørlandet ..... 3.vÖ 0;’0 Hevne meieri, melk fra Hevne ........ 3.81 % Orkedalens meieri, melk fra 15 gaarde . . . 3.48 0x‘0 2 gaarde i Aalen ................ 3.s9 0x’“0 — l gaard i Holtaalen ............... 3.å4 0Z0 Heste. De i amtet hjemmehørende heste er vel nærmest at betegne som lavlandsheste. søndre Trondhjems amt. 7