Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/106

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FxEDRIFT. 95 — P . ogsaa her i et par bygder forekommende airshirekrydsninger. Sortbroget kvæg forekommer kun indblandet med 5—1O pct. Det røde kystkvæg kan være baade kollet og med horn, det er mest typisk i nogle besætninger i Rissen. Under gode forhold har dette kvæg vist en udmærket melkeevne. Størrelsen er for- skjellig efter “de vilkaar, det lever under, ca. 30O kg. levende vægt. Der er endel bygder, hvor kvæg af airshirekrydsninger er i stort flertal, enkelte steder optil 70—8O pct. Kv(egets vægt, farve og antallet af krydsm“nger hos avlsforenin- gernes dyr vil sees af denne tabel: Avlsd rene inden

§“ i Ë0 § — §ɔ; s — i —ɔ-3§§’

H § a ’“§e lå S Z S S S så m p på g Fosen fogderi — — — 22v 8oo se % V % M 51 % V % Orkedalen —-—-— 221 805 65 0,Z0 81 % Meldalen —-—-— 807 301 81 0Z‘0 59 % 30 % 60 % Nedre Guldalen — — 261 356 73 0,‘0 22 % 56 % Aa-len —-—-—-— 126 826 62 % 35 % 85 % 15 % 75 % 25 % RØI’0S “C““0C“ 0Z,0 88 0Z0 0Z0 68 0Z0 oZ0 88 0Z0 Selbu —-—-—-— 113 299 41 % —57 % 62 % 88 % foreninger i Fosen (Stadsbygden, RisSen og Aafjord§ med 51 % krydsninger, Meldalen med 3O % kryds- ninger og Selbu er omtrent lige store, ca. 3O0 kg. levende vægt pr. ko i middeltal. Lidt, men ubetydelig høiere er Vægten i Orkeda1en, 305 kg., dernæst Røros, 815 kg., Aalen 326 kg. og høiest i nedre Guldalen (Leinstranden, Melhus og Horg) med 856 kg. Kvæget i nedre Guldalen er betydelig større, ca. 19 0Z0, end i Fosen og Meldalen. Besætningerne er i regelen ikke af jevn og ensartet størrelse, og middelvægten hos kvæget er i det hele noget mindre end den her for avlsdyrene angivne. Fjøsstellet er ikke overalt godt, og der klages ved fjøsbefa- ringen over mangel paa renslighed. . I“Aursuml og Brækken i Røros herred og i Tydalen er,fJøS— stellet ganske upaaklageligt. — I Tydalen har befolkningen adskillig omsigt og Omhyggelighed i fjøsstellet. I Melhus er rensligheden i fjøsene og pudsen af kreaturerne tildels mangelfuld. I Aalen er en væsentlig mangel den knappe vinterfodring. FjøSene i Aalen er oftest kvalme og usunde. . I Selbu er rensligheden med fodringen og pudsen af kJørene gjennemgaaende utilfredsstillende . I Opdal er stellet de fleste steder mindre bra, fJøsene altfor