Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/102

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

JORDBRUG. 91 Fosen. Orkedalen Guldalen. §;råIåîiåïå Amtet. Overført 83 126 22 658 16 032 29 282 101 477 Havre til gi-ønfoder — 242 456 686 688 2 024 Vikker —-—-—-—— 10 10 4 8 34 Poteter —-—-—-— 6 923 2 649 “ 2 402 4 207 16 292 Turnips — — — 2 54 47 8 111 Kaa1rabi —-—-—-— 17 58 54 95 229 Gulerødder —-—-— 2 2 I 2 11 Ubenævnte rodfrugter 6 24 26 14 74 Ti1sammen area.l til- saaet i 1890 med korn 40328 25 911 19 202 84 204 120 252 og poteter m. m. — — sAYea1 tüsaaet I 1890 1 128 1 T4o 2 oo1 6 418 11 4To med græsfrø —-—- De beregnede tal for ager fra 189O og skylddelingskommis- sionens tal kommer hverandre saare nær, 119 og 120 km.2 ager. Vær-“dien af I maal jord er af herredsstyrelserne angivet noget forskjellig. Middeltallet af de af herredsstyrelserne angivne priser paa 1 maal og omkostningerne ved dyrkningen af 1 maal er efter opgave af herredsstyrelserne.

 1Pmig.ålj8;l-?3.  

Kr. Kr. FoSen — — — 68.2o 33.6o Orkedal —-—— — — 60.oo 31.s0 Guldalen —-—-—— — — 62.30 38.40 Strinden og Se1bu — — — 71.1o 40.so Amtet —-—-—-—-—— 66.1o 85.1o Antal særskilt skyldsatte brug i amtet udgjør 12 29O med matrikulskyld 29 723.29 skyldmark. Den gjennemsnitlige skyld pr. -brug er 2.42 skyldmark. Antallet af skyldsatte brug og deres matrikulskyld i herrederne -og fogderierne sees af disse ta1: Faste eiendomme ved udgangen aj 1895. FoSen fogderi. Antal særskilt skyldsatte brug. SkY1dmaYk- Osen — — — — 163 285.sv Roan — — — —165 313.Ss StokSund — — — 76 157.vv Aafjorden — — 348 785.23 Bjugn — — C 389 742.so Frøien — —-—-— 3OO 322.25 Overføres 1441 2556.9å