Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/103

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SØNDRE ’1’B‘0NDHJEMS AMT. Antal særskilt skyldsatte brug. SkYldm9—Yk Overført 1441 2556.95 Hitteren — — —-—— 259 485.o6 Fillan — — — — 199 864.5å Hevne — — 602 1322.44 Ørlandet — — 492 18 1 1.2Ö Rissen — — C 570 1 1 64.25 Stadsbygden — — — 241 755.2å 3804 7939.v5 Orkedale n s fogderi. ɔ1“§åå“å.§§’t’§ålå. S1(Y1ä11W11 Orkedalen — — — 848 2224.s6 Meldalen — 525 1 1 75.95 Rennebu — 473 1040.äs Opdal — — — 786 1478.sv 262 7 59 14.v6 Guldalens fogd eri. ɔi*姓Ja?§’§;§§å„ s1xxW1«11W11x Røros — — — 1477 462.24 Aalen — — 42 7 333.92 Holtaalen — I 47 2 78.29 Singsaas — 2 1 9 485.oa Budalen — — 91 92.46 Støren — — 168 603.82 Soknedalen — 239 892.vs Horg — — — 245 1000.oa Hølandet — 1 15 832.29 Flaa — C — 85 401.s6 Melhus — — 349 1916.3s 3ð62 6798.äÖ Strinden og Selbu fogderi. ɔ*12;îå§å’å䧧ͧ’)’§8å. 811x1(1111a11= Børseskogn — — — 208 523.99 Børsen — — 284 82 1.so Buviken — — 97 414.o6 Byneset — 184 948.11 Leinstranden — — 181 849.s2 Strinden — — 381 2804.68 Malviken — 207 669.9s Klæbu — — 198 665.sv Se1bu — — “ — 557 1372.4—Z 2297 9070—23 Den gjennemsnitlige skyld af brugene blir efter dette i Fosen 2 09 1 Orkedalen 2.2å, i Guldalen 1—91 og i Strinden og Se1bu 3.95 sky1dmark