Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/101

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

9O SØNDRE TRONDHJEMS AM’1’. Udsæd i Strind en og Selbu. 1665 1723 1875 1890 Hvede —-—— bl. 6 7 Rug ’ ’ ’ “ aa 22 8 Byg —-—— „ 1 473 1 139 2 696 2 927 Blandkorn — — „ 4 n 363 152 Havre —-—— „ 10 830 7 516 7 913 5 393 Erter —-—-— „ g g 99 100 Kornudsæd — — bl. 11 803 8 659 11 099 8 587 Avl i Strin den og Selbu. 1665 1723 1875 1890 Hvede —-—— bl. 93 62 Rug — — — „ 179 112 Byg — — — „ 8 049 6 219 28 712 45 954 Blandkorn — — „ 28 2 880 1 809 Havre —-—— „ 22 614 16 577 62 057 59 328 Erter —-—-— „ 788 1 330 KornudSæd — — bl. 3O 663 22 824 94 659 108 590 Tallene viser, hvorledes kornavlen er aftaget i alle fogderier fra aarene 1875 til 189O. Aa-ealet af den dyrkede jord, ager og —eng, heri indbefattet baade naturlig og kunStig eng, var efter bovedSkylddelingskommis- sionens indStilling af 1882: Strinden Fosen. 01—keda1en. Gu1da1en. og Se1bu. Amtet. Km.2 Km.2 Km.2 Km.9 Km.2 Ager og eng — — — 147 177 154 189 667 deraf ager —-—— 38 26 19 36 119 dyrket eng —-—— 45 43 75 106 269 A d k t gîËåff ?“Ë ?n§g sa 69 94 142 888 Natur1ig eng — — — 64 108 60 47 279 Beregnet størrelse i maal (10 ar) af det til korn og poteter m. m. samt til grægf)W“ø i aaret 18.9O anvendte areal. St1—inden Fosen. Orkedalen Gu1da1en. Og Se1bu. Amtet Hvede — — — 35 35 RI1g — — — 162 248 73 sa ð49 Byg —-—-— — — 11 404 13 saa T 446 18 427 46 357 Blandkorn — — — — 1 430 718 817 507 8 485 Havre til korn —-—— 20 O71 7 690 7 382 14 655 49 904 E1—tWer —-—-—-—-— 59 147 314 555 1 147 Ia1t til kornudsæd — — 88 126 22 658 16 032 29 232 1Q1 477