Side:Norges land og folk - Søndre Bergenhus amt.djvu/409

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

404 SøN1)BE BERGEN’HUS Au-r. „ I Masfjordens skoge har hjorten et tilflugtssted. For en menneskealder siden maa den have været meget talrig. En af opsidderne paa gaarden Eikemo skulde saaledes den gang have skudt ialt 70—80 hjorte. Enkelte af gaardene i herredet skal være udsat for Skred. Høidef0rhold. Følgende paalidelige høidemaa1 hidsættes: Storevarden, øst for Kvingevaag ved Fensfjorden 659 m. Aadneburen, nord for Anvikdalen ..... 697 Haukeland gaard i Haugsdalen ...... 189 Høieste punkt af overgangen mellem Romereim i Hosanger og Haukeland ....... 419 Matredalen nedenfor HommelfosSen .... W 56 Kringlebotnen gaard i dalen 4 km. ovenfor fossen 349 Sørefjeldene, øst for Kringlebotnen .... 1003 „ Storefjeldvand, nord for Sørefjeldene paa græn- D D D M B sen afLav1k . . .— ...... . . „ 858 Ulvedalsfjeld paa grænsen af Lavik . . . 817 Stordalsvand, syd for Ulvedalsfjeld . . . 489 „ 681 27 B Nordgjèlvand, vest for Stordalsvand . . . Bersvik gaard, vest for Masfjorden .... Bersvikfje1d ovenfor gaarden . .— .... 629 Slidrevand i det vest1igste af herredet, et par km. nord for Fensfjorden ...... 10 „ Som man“ ser, overStiger fjeldene langs fjordens og dalenes nedre partier ikke 6 å 700 meter. I den nordoStlige del af her- redet paa grænsen af Lavik og Mo i Hosanger naar det ujevne plateau en høide fra 500 lige indtil 800 m. og derover, men top- pene rager sjelden mere en 2 a 3 høist 400 m. over plateauet. D D M ElVe. Følgende elve er de betydeligste i herredet: YnneSdalsvandets vaSdrag udspringer nordøst for YnneS— dalsvand i Lavik i Sogn, gjennemstrømmer dette vand og løber gjennem Kvamsdalsvand, 0stavand, Løveidvand og Slidrevand, indtil det falder i søen ved FrøiSæter. Længde 24 km. Det dan- ner en fos, Hinnerfossen, inden det falder ud i Løveidvand. E1ven benyttes til flødning af ved. Matreelven kommer fra Storefjeldvand paa grænsen af Lavik i Sogn og falder i søen ved gaarden Matre ved bunden af Mas- fjordens arm, Sørfjorden. Længde’23 km. Den danner i Matre- dalen, 3 km. før den falder i søen, et smukt, omtrent I0O m. .høit, lodret fald, Hommelfossen, og i nærheden af udløbet en mindre fos, MatrefoSSen. Den modtager fra nord et tilløb, Fosse- da1Selven. der udSpringeri Lavik, gjennemstrømmer StordalS— vand og falder i Matreelven straks nedenfor Hommelfos. Længde 16 km. Den danner ogsaa, kort før den falder i Matreelven, en høi, lodret fos, Brydalsfossen, der fortsætter som et vildt stryk, Helvedesfossen, i en trang kløft. Baade Bryda1sfossen og Hom- melfosSen sees samtidig fra botnen nedenfor foSsene.