Side:Norges land og folk - Søndre Bergenhus amt.djvu/410

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

MASFJORDEN HEaBE1). 405 For at komme over Matreelven har man paa et par steder bygget luft- færger. Over Matrefossen er der saaledes af forpagteren af laksefisket kon- strueret en stor kasse med siddep1adse til 5—6 mand. Den glider over fossen 1paa 4 a 6 staaltraade. Længere oppe i elven er der konstrueret en anden “ærge, der bestaar af et ganske lidet trang, der lider paa en enkelt staaltraad. Man heiser sig selv over med hænderne. ]§ige under Hommel- fossen ligger der over elven en gyngende bro, der hviler paa staa1traade. Haugsdalselven udspringer paa Graasiden i Mo sogn i Hosanger, gjennemstrømmer Storevand og Haukelandsvand og falder ud i Matrefjordens arm, Sørfjorden. Længde 33 km. Vande. Der er over 300 vande i herredet. De ligger saavel i dalene som paa fjeldene. Der er dog intet af dem, som er syn- derlig stort. Størst er Storefjeldvand idet nordostligste hjørne af herredet tæt ved grænSen af Lavik i Sogn. Det udgjør 1.43 km.2 Stordalsvand, vest for Storefjeldvand, 1.Oo km.2, Storevand i det øverste af Haugsdalen O.9o km.2, Holmevand, vest for Stordals- vand, 0.93 km.2, KvamSdalsvand, nordvest for Bergsvikfjeld, O.sV km.2, Stensætervand paa fjeldene mellem AnvikSdalen og Haugs- dalen 1.10 km.2 og Storevand i det nederste af Haugsdalen 0.sä km.2 Ingen af de øvrige vande naar én størrelse af O.so km.2 Fisket. Der gaar meget og fed ørret i fjeldvandene. Enkelte af de høieStliggende vande skal dog være fisketomme. 0gSaai vande og elve nede i dalen er der ørret, navnlig skal Anvikelven være en god ørretelv. Laksen gaar ogsaa op iflere af vasdragene. I YnnesdalsvaSdraget gaar den helt op i Slidrevandet og Løveid- vandet. I Matreelven gaar den ogsaa et godt Stykke op, efterat en bergensk forretningsmand har leiet elven og anlagt en lakse- trappe i MatrefosSen. Myrer. En del myrer findes paa fjeldene. Sund og fj0rde. Fensfjord en er mellem Masfjorden herred og Lindaas fra 1îZ2 til 5 km. bred og fra 833“til 584 meter dyb. FenSfjorden sender ind i herredet en arm, Masfjorden, der regnet til bunden af den inderste arm, Sørfjorden, er 25 km. lang og 1 a 2 km. bred. Masfjorden sender mod nord ind en arm, Norefjord, der er 4 km. lang og 1Z2 km. bred. Masfjorden er fra 160 til 455 m. dyb. Vest for Masfjorden sender Fensfjorden en 5 km. lang fjord, FrøiSætervaagen, ind forbi Frøisæter. Den er ganske trang, og bred- den overstiger neppe 1Z4 a 1Z3 km. Den er begrænset —af ganske lave aase. Der lægger sig is paa fjordene; selv FenSfjorden lægger Sig; men den pleier aldrig at ligge mere end 1 a 2 døgn. Mas- fjorden ligger derimod om vinteren gjerne til Haugsdal og under- tiden til Anvik saa sterk, at man kan kjøre den. K0mmunikati0ner— 1) Fra gaarden Haugsdal, syd for Sør- fjorden, gaar der en bygdevei et par kilometer opigjennem dalen.