Side:Norges land og folk - Søndre Bergenhus amt.djvu/376

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

W HAm([ER HF.BRED. 371 Fjorde og Su11d. Byfjorden mellem Hammer og Askøen er mellem 2 og 3 km. bred og indtil 377 m. dyb. Den sender ind i Aasene sogn en liden fjord, Eidsvaagen, der er 2 a 3 km. lang og 1f2 a 1 km. bred. Salhusfjorden mellem Hammer og Holsenøen er mellem 1 og 2 km. bred og indtil 565 m. dyb. HovedStrømmen sætter i disse fjerde i reglen nordover med ebbe og sydover med flod. Der gaar imidlertid stadig en modsat strøm ved det ligeoverfor liggende land. Hvis strømmen gaar ind langs øerne, gaar den ud langs fastlandet og omvendt. Osterfjord en er inden Hammer herred mellem 2 og 8 km. bred og 529 m. dyb. Den sender ind i Osterøen en fjord, I1o ne- vaagen, der danner grænsen mellem Hammer og Hosanger herred. Den har steile bredder, navnlig paa sydsiden, Den er 6 km. lang, IZ2 km. bred og i det indre 65 m. dyb. I fastlandet lige overfor sender 0sterfjorden ind to korte fjorde, Fylingsvaag og Eikan- gervaag. De er 3 km. lange og fra 1 til 2 km. brede. De grunder sterkt op indover. I sit midterste parti er de henved 30 m. dybe. De mindre fjerde og vaage som Lonevaagen og andre lægger sig i regelen om vinteren. Sørfjorden er i Hammer herred 1 a 2 km. bred og indtil 518 m. dyb. Sørfjord“en sender ind mod nord en liden bugt, Vale- strandsbugten, der tjener som —landingsplads og havn langs de forøvrigt lidet tilgjængelige kyster. K0mmunikationer. 1) Fra Bergens by gaar der hovedvei forbi Aasene kirke og øst for Horvik fjeld til Stenestø ved Sør- fjorden. 2) Fra denne vei gaar der ved Aas ene kirke en bygdevei af vest for Horvik fjeld. Den støder sammen med vei 1 ved Stenestø. Fra denne vei gaar der en ganske kort sidevei til Salhusfjorden. 8) Fra vei 1 gaar der 1 km. øst for Aasene kirke en bygde- Vei af til grænsen af Haus, hvorfra den fortsætter forbi Arnevaag 4) Fra Hammer kirke paa Osterøen gaar der en bygdeve- til VaZestrand. Herfra fortsætter den til Hans grænse og derfra videre forbi Gjerstad kirke. ’ 5) Fra sydsiden af Fylingsvaag paa fastlandet vest for 0sterfjorden fører der en bygdevei til herredets grænse og derfra videre til “Seim i Alversund. j “ . 6) Fra Hjelmaas ved bunden af Fylingsvaag fører der en bygdevei til Kolaas paa grænsen af Alversund. ’ — 7) Fra Eikangervaag fører der en bygdevei til grænsen af Lindaas.. Den fortsætter forbi Myking kirke.