Side:Norges land og folk - Søndre Bergenhus amt.djvu/375

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

370 søm)BE BERGENHUS mr. a Paa fastlandetvest for 0sterfjorden. Fra syd mod nord. Dyrehovden fjeld ...... “ .... 226 m. Aase gaard ........ “ .... 157 „ Nipen fjeld . . . 154 „ Storevarden . . . . 289 Piper vand ...... . 38 ê„ 1«57 Bastaas fjeld (søndre) . . . D D Jerfjeld ...... . 268 v„ Sandvikvand W . . . . 6,; Fylingen gaard . . . . 44 „ Eikangerbotten plads . . . 36 „ Høiland gaard . ’ ....... . 60 „ Bastaas fjeld (nordre) ...... “ . 15 1 „ Paa Osterøen. Fra vest mod øst. Ei.keland gaard ........ . 1 19 m. Storef eld . . . . 367 „ Tirevoldf eld . . . 298 „ B urkelandf eld . . . 362 „ Røskeland gaard . . —. 31 „ Skaar gaard ........ . 159 „ ErStad gaard ......... . . 252 „ ErStad fjeld paa grænsen af Hans .... 455 „ Elve. Herredets største elv er Tveitvandets vasdrag paa fastlandet vest for OSterfjorden. Det udspringer paa Fjeldsbøfjeld i Lindaas, gjennemstrømmer Vikvand og Tveitvand og falder ud i en bugt af Osterfjorden, Eikangervaagen. Længde 1—1 km. Langevandets bækkedrag paa halvøen mellem Byfjorden og Sørfjorden udspringer i Langevand og falder ud i Byfjorden ved gaarden Haukedal. Længde 7 km. ’ Ingen af de øvrige elve i herredet overStiger 6 km. Vande. Saavel paa halvøen mellem Byfjorden og Sørfjorden som paa fastlandet vest for Osterfjorden findes der talrige vande. Der er dog intet, Som er særdeles stort. Naar bortsees fra Tveit- vandet, der delvis hører til Lindaas herred, er de største vande Langevand, paa halvøen mellem Byfjorden og Sørfjorden, og Sandviksvand, paa fastlandet vest for Osterfjorden Det første udgjør 0.ä4 km.2, det andet 0.so km.2 Fisket. I vande og elve findes der adskillig ørret. Forøvrigt spiller ferskvandsfiSket liden rolle paa disse kanter. Myrer. Paa det herredet tilhørende fastland er der mange myrer. Enkelte af dem er temmelig betydelige. StørSt er myrene omkring Langevand og Livand paa halvøen mellem Byfjorden og Sørfjorden og myrene i Tveitelvens vaSdrag vest for Osterfjorden En stor del af myrene, om ikke alle, er torvmyrer.