Side:Norges land og folk - Søndre Bergenhus amt.djvu/281

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

276 søm)RE BERGENHUS AMT. prestegjæld, indbefattet Jondal, i 1665 990 og i .1769 1940. Gaar man ud fra den forudsætning, at forholdet mellem J ondal Strandebarm og Varaldsø den gang var Som nu, skulde folkemæng- den i Jondal have I udgjort: 1665 . . . 445 indb „ 1769 . . . 872 — „ 1801 var det 894 — „ 1825 . . . 1092 — „ 1845 . . . 1360 — „ 1865 . . 1663 — „ 1875 . . . 1902 — 1890 2020 — Herred’et har .altsaa; som så fleste kystherreder. gaaet raskt fremad den hele tid. Fabrik— og grubedrift. . I Jondal findes en dreierfabrik, hvor der blandt andet fabrikeres sneller. Mellem 1876 og 80 blev her anlagt en fyrstikfabrik med 36 arbeidere. I 1885 var denne nedlagt. Grubedrift findes ikke i herredet. Paa gaarden Mælen er der dog gamle kobber— og svovlkisgruber, der i sin tid skal have været drevet under Fr-edriksmindes kobberverk i Ølve sogn. Der skal være gjort et forsøg paa at gjenoptage dem for 20 a 30 aar siden, uden at det dog kom til nogen ordentlig drift. Derimod ligger ved Solesnes paa østsiden af fjorden, Helleuren, hvor der findes store hellebrud. Et af dem, der producerer for 6000 kr., tilhører gaarden Sandven i Vikør. Et andet producerer for 9000 kr. Hellebruddene i J ondal er af gammel oprindelse. De omtales ikke alene i den første halvdel af dette aarhundrede, men det er rimeligvis ogsaa disse hellebrud, som Peder Klausen sigter til, naar han i 1632 fortæller, at der i Hardanger er kverneberg og he leberg med utallige kvernstene,.eller møllestene som siden føres viden om landet. Nogle af ellerne, heder —det blandt andet, bliver hugget 2 alen lan e og 1Ij2 alen brede til at brede og tørre korn og havre paa. Et af heIlå)ruddene, det paa Solesnes, omtales saa tidlig som i 1421 som et stort hellebrud. I Jondal drives adskilligt baadbyggeri. I 1890 byggedes der 90 baade til en værdi af 85()0 kr. Tidligere dreves baad- byggeriet i betydelig større udStrækning; saaledes ä angives i amt- mandens femaarsberetning af 1865 det gjennemsnitlige antal af baade, der dengang byggedes tilsalgs, til omkring 450 om aaret til en samlet værdi af omkring 6O 000 kr. I 1875 udgjorde værd.ien paa det nærmeste 33 OO0 kr. I femaaret 1876—80 udgjorde den aar1ige værdi af baade solgt udenfor herredet over 6O O00 kr. -Senere er denne bedrift gaaet sterkt tilbage. SkibSfart. I “1893 var der i Jondal 41 skibe paa 1518 tonS drægtighed og med 165 mands besætning. SaltVandSfiSket. I femaaret 1888—1892 er der i Jondal