Side:Norges land og folk - Søndre Bergenhus amt.djvu/280

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

JONDALS H:ERBED. 275 aarhundredet holdt man her en del tamme rensdyr; men i 1850 havde man skilt sig ved disse, da de ikke vilde trives. . Beiterne skal være noksaa gode, men ikke særdeles vidtstrakte. Skogen, hvoraf 13 km.2 er furuskog og 49 km.2 løvskog, skal være af middels veksterlighed. Ifølge indberetning fra matrikule- ringskommissionen af 1864 havde den gang næsten alle gaarde skog nok til brænde, de fleste ogsaa til bygningsmaterialier. Enkelte, navnlig i Tørvikbygden, havde ogsaa en smule tilovers til salg. LeVeVei. Af herredets mandlige befolkning er 278 sysselsat med jordbrug og fædrift. Af disse er 143 selvstændige gaard- brugere, leilændinger og forpagtere. Af de øvrige er 85 husmænd. SysSelsat med fabrikdrift er 4 og med stenhuggeri 28. Af fæhand1ere er der 1 og af fiskere 1. Af haandverkere og mænd, beskjæftiget med smaaindustri, er der“ 122 (af disse er 72 haandverkere og 50 industridrivende). Af søfolk er der 105. Af rentenister, kapitalister og godseiere er der 5 og af fattiglemmer m. v. 5. Af kvinderne er 220 sysselsat med jordbrug og fædrift. Af disse er 10 selvstændige gaardbrugere, leilændinger og for- pagtere; af de øvrige er 4 husmænd. Af haandverkere er der 2 og af kvinder beskjæftiget med smaaindustri 18. SysselSat med stenhuggeri, torvdrift o. S. v. er 1 kvinde, og med skibsfart, baad- fart o. S. v. 2. Af rentenister, kapitalister og godseiere er der ingen, men af fattiglemmer m. v. 7. DiSSenter findes ikke i herredet. Herredets Samlede skyld udgjør 446 mark 68 øre. Denne skyld er fordelt paa 49 gaardsnummere— og 215 parceller. ’Af parcellerne er: — 38 under 10 øre, ’ 49 mellem 10 — og 1 skyldmark, 118 — 1 skyldmark — 5 — 15 — 5 — — 10 — Dividerer man den samlede skyld med antallet af selvstændige jordbrugere, faar man som middelsskyld for de virkelige jordbrug 2.92 skyldmark. Da skyldmarkens salgsværdi inden herredet efter gjennemsnittet for 1889—93 udgjør 1501 kr., skulde gjennem- snitsværdien af brugene udgjøre 4383 kr. eller med fornødent fra- drag omtrent 42—50 kr. W F0rmuen udgjorde i 1891 798 600 kr. eller 395 kr. pr. individ og indtægten 128 690 kr. eller 64 kr. pr individ. Antallet af fattig-understøttede udgjorde i“ 189O 32. F0lkeinængdenS beVægelSe. Ifølge professor ASchehougs beregninger udgjorde indbyggerantallet i Strandebarm og Varaldsø