Side:Norges land og folk - Søndre Bergenhus amt.djvu/216

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

RØLDAL HERBE1). 211 gjennem ganske trange kløfter. Disse er dog i regelen grunde. En undtagelse danner Grytingelvens kløft øst for Røldalsvand. Denne elv kommer. skummende ud i vandet gjennem et gjel, hvis steile sider har et par hundrede meters høide. Elven er paa denne Strækning utilgjængelig. Den del af Røldal, der ligger syd for Røldalsvand og navnlig den del af samme, der ligger nedenfor Lonevand, er en meget trang dal mellem høie og stei1e, endnu langt paa sommeren sne- dækte fjelde. Der findes paa denne Strækning kun fire a fem gaarde. Fjeldpartierne omkring Røldal er vilde og snefyldte, med mange bratte koller og rygge og opfyldte med talrige fonner. Der er dog mellem kollerne og langs vandene gode sætre med rigelige beiter. I —det trange dyrskard paa fjeldene øst for Røldalsvand, hvor veien gaar over til Telemarken, findes der usædvanlig store og smukke bergkrystal1er. ‘ Heidef0rh0ld. I dalen: Røldalsvand . . . 373 m. Hamre gaard. . . 411 m. Tofte „ ....... . 898 m. Rabba „ . . . C ..... . 445 m. Samtlige paa nordsiden af vandet Øst for dalen: Nupseggen ....... . 1735 m. Dyrskard . . . . 1129 m. Staavand ............. 941 m. Vest for dalen“. . Høieste punkt af veien mellem Røldal og 0dda 1058 m. EIgersvand, straks syd for veien ..... 1()43 m. Som man ser, ligger skarene og fjeldvandene paa begge sider af dalen, mellem 65O og 7—5O meter over denne. Nupseggen — den ses ikke fra dalbunden — hæver sig omtrent 70O meter over det omliggende plateau. De øvrige toppe er betydelig 1avere. ElVe. Røldalselven, deri sit øverste parti kaldes Valledals- elven, udspringer i Rekkingskartjern, øst for Solfonn paa Hardan- gervidda, gjennemstrømmer Valledalen og Røldalsvand og fortsætter derpaa gjennem Bratlandsdalen ind i Suldal i Ryfylke, hvor den falder ud i Sandsfjorden. Det er en elv med en betydelig vand- masse, der navnlig syd for Røldalsvand er bred og mægtig. Længde inden amtet 43 km., hvoraf 39 km. inden herredet. Dens bredde nedenfor vandet er fra 50 til 125 m. — Straks efter sit udløb af Røldalsvand danner elven en for- øvrigt ikke meget høi foS, Hun narfosSen. Nedenfor Lonevandet gaar elven den hele vei i fos og stryk. Fra Røldalsvand til Sul- dalsvand falder Røldalselven 30() m. eller 19 m. pr. km. Mellem Røldalsvand og Lonevand har elven dannet flere store jætte- gryder.