Side:Norges land og folk - Søndre Bergenhus amt.djvu/217

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

212 SØNDRE BERGENHUS Anm. Røldalselven modtager talrige tilløb inden herredet. Følgende er de vigtigste: Modalsbækken, der udspringer paa Nupseggen og falder i Valledalselven, nord for Valledalsvand; Risp“eelven, der udspringer i Dyrskartjernene og falder i hovedvasdraget 6 km. nord for RøldalSvand; Gauthelleaaen, der udspringer i Kallevand paa grænsen af Suldal og falder i hovedvasdraget 3 km. nord for Røl- dalsvand. Den danner en høi fos, NaavelfoSsen, der styrter ned fra randen af fjeldet i to fald; det øverste af disse er lodret. Grytingelven, der udspringer vest for Kallevand og falder i Røldalsvand. “Alle disse elve, der har en længde fra 11 til 1—5 km., udspringer paa fjeldene øst for hovedvasdraget. . Sandevandenes og Svartevandets vaSdrag, der falder i Saudefjord i Ryfylke, har lidt af sit løb iRøldal herred og danner paa en Strækning af 8 km. grænsen mellem Røldal og Ryfylke. Songaelven, Boraelven og Flaathylelven, der hører til Skienselvens (Bandaksvandets) vaSdrag, udspringer paa Røldals- fjeldene og har fra 7 til 12 km. af Sit løb i Røldals herred. Van(le. RøldalSvand, der er det største af alle de vandei amtet, der ligger i Selve den bebyggede dal, er 8—87 km.2, Valle- dalsvand i Valledalen er 1.2o km.2 og Lonevand, syd for Røl- da1Svand 0.s9 km.2 Paa fjeldene rundt omkring er der talrige vande. Flere af disse har en ret anseelig størrelse. Det største er Staavand paa grænsen af Vinje i Telemarken 3 km.2 Staavand har Sit hoved- a;fløb til Vinje i Telemarken gjennem Flaathylelven; men der gaar ogsaa fra dette vand en liden bæk ned gjennem Suldal. Kalle- vand paa grænsen mod Suldal 1.30 km.2 Holmevand paa Har- dangevidda paa grænsen af Ul1ensvang 1.9ä km.2 Svartevand paa grænsen af Sand iRyfylke 1..30 ’km.2, Sandvand nord for Svartevand 1.14 km.2 D FiSket. Der gaar stor og fed ørret i vandene; navnlig skal der være udmerket fiskiVa1leda1svandet, Vivasvandet, Langevandene, Store Holmevand og de øvrige vande nord for Røldalsvand. Myrer. Valledalen er myrlændt. Forøvrigt er der lidet myrer i herredet, da bunden i regelen er stenet og bergrig. Bræer og f0nner. Der er et betydeligt antal bræer i herre- det. Deres samlede fladeindhold er 91 km.2. Størst er Storefon med NupSeggen, tilsammen 31.äo km.2 Dernæst Breifon, hvoraf dog en stor del ligger i Suldal. Den del af fonnen, der ligger i Røl- dal, udgjør 9 km.2, MidtdyrSrustene, vest for Storefon, er 7.9o km.2, Rekkingsnuterne, vest for Midtdyrsrustene 5.6o km.2 og Stafs- nuterne, syd for Rekkingsnuterne, 3 km.2 K0mmunikati0ner. Indtil for 20 a 25 aar siden laa Røldal aldeles isoleret og havde ikke anden forbindelse med de tilgræn-