Side:Norges land og folk - Søndre Bergenhus amt.djvu/21

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

16 søm)BE BEBGEnHUs Anm. peratur staar Vossevangen foran alle de andre steder og fyrstatio- nerne paa kysten sidst i rækken. Den følgende tabel viser, paa hvilke dage døgnets mid- deltemperatur er 00 og antallet a-f dage med middeltem- peraturen under frysepunktet. a Døgnets middeltemperatur ‘ under frysepunktet “ Antal dage. fra den til den Balestrand . 28. januar. 26. februar. 29 Leirda1søren 27. november. 13. marts. 106 Stumdal . . 2. » 9. april. 158 Sveingaard . 24. oktober. “9. » 166 Kleivene . . 25. ɔ 8. “ » 166 Vossevangen 22. november. 27. marts. 125 Espeland . 13. » 30 “» 137 Fjelberg. . 14. oktober. 1. mai. 199 Garin . . . 25. » 10.’april. 166 Ullensvang . 25. januar. 25. februar. 81 Røldal . . 10. november. ’4. apriI; l45 Som tidligere bemerket har Hellisø, Bergen, Udsire og Skude: nes ingen dage, hvis middeltemperatur falder under frysepunktet. Man ser, hvorledes kuldegraderne om høsten begynder først inde i landet (Fjelberg 14. oktober) og efterhaanden rykker vest- over og stiger ned mod fjordene, som de først naar i slutningen af januar. Til havet naar de ikke. Om vaaren kommer varmegraderne allerede i slutningen af februar til de indre fjordbredder, og trænger i løbet af marts og april indover og opover landet. Først den 1. mai naar de over fjeldet til Hallingdal. Fjordbredderne har kun en maaneds tid kuldegrader, Vosse- vangen 4 maaneder og de høiere liggende steder 5 til 5Ij2 maaned, Fjelberg, det høieste punkt, 6îZ2 maaned. Som man ser af tabellerne for maanedsmiddeltemperaturerne, er i gjennemsnit i vintermaanederne temperaturen høiere i de lavere liggende egne end i de høiere. Undtagelser fra denne normale fordeling af temperaturen i forskjellige høider træffes undertiden, idet Vossevangen kan have en lavere temperatur end de nærlig- gende fjelddale. Det er det fænomen, man kalder temperatur- i“nverSion og Som viser sig under sterke kuldeperioder med rolig luft. Saaledes havde den Samme dag, da Vossevangen havde sin laVeste temperatur om natten, — 360, nemlig den 2. januar 1893, om morgenen kl. 8 Kleivene — 210, Stumdal — 180 og Espeland -—16?, medens Vossevangen havde —350. . Mængden af vanddampe iluften eller den absolute fug- tighed, der maales ved det tryk, som vanddampene udøver e1ler, hvad der meget nær udtrykkes ved det Samme tal, Vægten af vand- dampene, der indeholdes i en kubikmeter luft, er i alle aarets maa- neder størst paa kysten og bliver mindre indover landet. I januar er den —ved kysten 4.å millimeter, i Ullensvang 3.8 mm., paa Vosse- vangen 8.ä mm. og i Røldal 3 mm. Den er mindst om vinteren