Side:Norges land og folk - Søndre Bergenhus amt.djvu/22

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

xnmA. 17 og størst om sommeren Og følger temperaturens stigning og da1ing i aarets løb. I juli er den 9.s mm. paa kysten, omtrent det samme paa Voss og i Ullensvang og gaar ned til 8.a mm. i Røldal. I gjennemSnit for hele aaret er den lidt over 6 mm. paa kysten og gaar ned til 5 mm. ved a.mtets østgrænse. Den relative fugtighed eller forholdet mellem den mængde vanddamp, luften indeholder, og den mængde vanddamp, luften kunde indeholde ved den stedfindende temperatur, er, udtrykt i procenter, gjennemsnitlig fordelt, som den følgende tabel viser. Vossevangen Bergen. Ullensvang. Rølda1. Skudenes. Januar ...... 83 82 75 80 84 Februar. . . . . 83 — 83 70 74 83 Marts . . . 81 78 68 72 83 April . . . 74 73 64 72 78 Mai . . . 70 71 65 70 78 Juni. . . 69 74 65 68 79 Juli ..... 71 78 76 74 81 August .... 8O 82 77 80 81 September .... 82 82 81 80 8O Oktober . ., 83 81 76 81 79 November-. . 83 80 75 8O 79 December .... 84 82 — 75 80 8O Aar ........ 79 79 72 76 80 I det hele taget er den relative fugtighed størst ude ved kysten og mindst inde i fjordene. Luften er tørrest om vaaren eller sommeren, fugtigst høst og vinter. Den relative fugtigheds maanedsmidde1tal forandrer sig i aarets løb meget sterkere inde i landet end ude ved havet (Ullensvang 17 0Z0, Vossevangen 15 0Z0. Røldal 13 0Z0, Bergen 12 0Z0, Skudenes 6 0Z0). Lufttrykket, reduceret til havfladens niveau, er i maane- derne september til april fordelt saaledes, at det indre af landet har høiere lufttryk, kysten lavere og lufttrykkets aftagen mod havet er raskest mod VNV., saaledes som den følgende tabe1 viser. I maanederne mai til august derimod er lufttrykket lavere indei landet end ved kysten. Normalt lufttryk for 25—aars-perioden 1866—9O i millimeter, reduceret til normaltyngden og til havflade11: Leirdals- øren. Ullensvang. Skudenes. Balestrand. Bergen. Florø Januar 758.s 758.v 758.v — 758.5 757.s 757.o Februar 59.v 59.v 59.4 59.å 58.v 58.1 Marts 59.1 59.2 59.o 59.0 58 4 58.1 April “ 60.1 6O.2 60.o 60.s 59.v 59.s Mai 60.2 60.e 60.9 60.å 60.4 60.s Juni 59.s 60.1 60.s 60.o 60.4 60.4 Juli 57.v 58.o 58.T 58.o 58.a 58.s August “ 57.v 57.v 58.5 57.9 58.1 58.o September 58.e 58.v 58.9 58.8 58.s 58.4 Oktober 58.s 58.0 58.2 58.1 57.v 57.s November 57.s 57.9 57.4 57.v 57.o 56.s December 57.9 57.e 57.s 57.2 56.v 56.o Aar 758.s 7?)8.9 759.o 758.s 758.s 758.2 Søndre Bergenhus amt.