Side:Norges land og folk - Søndre Bergenhus amt.djvu/20

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

xn1m. 15 de tilsvarende observerede temperaturer ikke kan uden videre sammenstilles med de stationers, der har en længere observationstid. Laveste Høieste observerede observerede temperatur. temperatur. Forskjel. Balestrand ...... — 15.50 31.o0 46.Ö0 Leirdalsøren — 19.9 31.o 50.9 Stumda1Û . . . . . — 28.0 29.o 52.o Hellisø ..... . . — 14.2 27.8 42.o Sveingaard V — 29.å 3O.o 59.ð Klejvene ..... W — 31.1 27.9 59.o Vossevangen — 36.1 34.o 7O.1 Espeland . . . — 23.o 28.s 51.6 Fjelberg . . — 84.o 25.o 59.o Garin .... — 23.o 25.o 48.o Bergen ..... . . — 15.1 3O.2 45 a Ullensvang . . — 17.9 27.6 45.ä Røldal ...... — 22.o 28.s 5O.s Udsire ........ — 15.2 25.o 4O.2 Skudenes ...... — 14.v 28.s 43.ä I disse tal træder modsætningerne i klimatet maaske aller- tyde1igst frem, navnlig i de laveste temperaturer og i forskjellen mellem de høieste og de laveste. I alle tre ta1rækker har vi den største modsætning mellem Vossevangen og Udsire-Hel1isø, altsaa mellem de lavest liggende —indre dele af Bergens-halvøen og den yderste kystlinie. JY—oss„evanggngghgaJ—W=get;vind1andúsl(lima2 der-“ZfrJem: .b1;ingerg kul;degmde1.— hvis lig-e vi i de beboede egne af vort land gjenfinder gførslZ;Saa.lIål1gh.“insie.i “ —1Norge som i Valders og’ ved Mjøsen* (Granhejm i vestre Slidre —36.2“’, Biri —36.—:0) o o ’ ’ ’ ’ —-29.ä0 med over 6 grader. IRun- dalen, ved Kleivene, synker temperaturen kun til — 31 (’, men paa Hardangervidden kan den-vistnok naa saa lavt ned som paa Vosse- vangen, da Fjelberg øverst i Hallingdal har 34 graders kulde. Ude ved kysten er 14 graders kulde den laveste temperatur, vinteren formaar at frembringe. Saa, sterk er det aabne, varme havs modstand mod afkjølingen. Og denne havets virkning fort- sættes af fjordene. Helt inde i Sørfjorden, ved Ullensvang, er -180 den laveste temperatur, der er iagttaget i luften, og denne er kun 3 grader lavere end BergenS— 15 kuldegrader. De høieste observerede varmegrader falder selvfølgelig desto mindre, jo højere stedet ligger over havet, ligesom de bliver mindre jo mere man nærmer sig havet. Steder som Garin og Fjelberg paa begge sider af høifjeldet driver det dog op til de samme 25 grader som Udsire. Høiest i rækken staar VoSsevangen med sine 34 graders varme, en temperatur, der neppe nok naaes i Kristiania og i Gudbrandsdalen og som kun har sit sidestykke i de høieste temperaturer, der er iagttagne i Norge, nemlig ved Varangerfjordens bund, under flere døgns klarveir med natsol. I forskjel1en mellem den høieste og laveste observerede tem- “ N. u. t. Almanakken for 1891.