Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/96

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


AARnAL HERRED. 91 Bræen paa KoldedalSfjeld . . 4.2 km.2 Bræe11 paa Holsnesfjeld . . . 4.() » Del af Skagastølsbræen . . . 3.4 » Del af bræen paa RiingSfjeld . . 5.—l » 1 bræ Vest for Riingsfjeld .... . 0.8 » Del af l bræ sydvest for Langedalen . . . . 4.4 » Samlet a1rea1 af bræer 39.7 km.2 I Aardal er der saare lidet s11e, og kommer der sne, saa gaar den snart igjen. Geologi. I den sydvestlige del af Atlrl’(l8l er der gabbro, og gabl)ro er ligeledes bergarten i den nordvestlige del af herredet, Som hører til Jotunfjeldene, saaledes i Horungernes gruppe. I den midtre del af hei-redet er grauite11 den almindelige bergart, og denne overleies i bratte fjeldvægge af Skifer, over hvilken ligger 11oifjeldskva-rtS eller yngre g11eis, indtil de1me afløseS af J0l)II11— fjeldenes gabbro. I Aardal ligger der en 11101’æ11e og terrasser, hvilke er omtalte før (bind I, pag. 319); terrasser er der ogi Hovla11dsdal, 3 trin, Og Ofredal. Ovenfor Aardalsvat11 er terrasser ved J[oe)e. Elve. Aardal hei-red har mange elve og bække, de fleste er stride og foSsende. Hø-e ()j?)“e(ZalseZz“ har sine kilder op under Ingeborgfjeldets sondre del og løber herfra sydover ud i Aarda1sfjord ved Ytre Ofreda1. .Zl8(Zl“(9 0tf)“(’(Z(tZ—9(9ll) springer ud ved Hafslo grændse nordenom Ingeborgfjeld og gaar ligeledes sydlig ud i fjorden ved Indre Ofreda1. Lidt over 1 km. ovenfor udløbet da1mer den Kle“iva- jb.S“—S“e)z, under hvilken der er en dyb høl eller kjedel med glat afslebne vægge, hvor tømmerstokkene, naar de flødeS udover fosSen, kommer paa ende og hvirvles rundt i en vild dans, indtil de omsider slipper ud af hølen. Der er tilløb af en liden bæk, som kommer fra Høganaase og gaar mod sydvest og falder ud noget Søndenfor den øverste af Indre Ofre(lalssætre11e. Begge Ofredalselve11e er vandrige elve, der har været anvendt som flødningSvasdrag; de driver ved sit udløb sag— og mø1lebrug. Seimselven kommer fra fjeldstraekningen paa Lyster gI’æ11(lSe, hvor den springer ud i Grubefjeldets søndre del og løber under krumninger sydover ud i AardalSfjorden forbi Seim- gaar(lene.