Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/95

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


90 NORDRE BERGENHUS AMT. Dalen har en del gaarde og sætre og er forholdsvis aaben mellem de steile fjeldsider; bebygningen ligger næsten udeluk- kende paa vestsi(len. Dalen stiger jeVnere end tilfældet pleier at være i Sogn; den er mageligere at befare, og kan bekvemt rides i den nedre de1. Længere op er stigningen sterkere. Gjennem dette dalstrøg kommer man bekve1n1nest op under Horungerne. Høi-Zmg()m(ɔ er tidligere omtalte (kfr. bind I, pag. 7ð). Paa øStsiden af Lange(lalen ligger en række parallele rygge med Sydlig retning mellem sidedalene. LængSt i nord paa LySter grændSe sænker den østligste top af L(u“ss()l;()’el(l()f sig ned mellem Langedalens to øverste sidedale. Den næste ryg ligger mellem Langedalen og Lovardalen. .l[z(r(ma(Zse ligger mellem Lova1—dalen og Austabotdalen. A((sfal1otfi)2(le)—m) ligger om Austabotdalen paa begge sider af gi-ændsen mod Lyster og naar op i ca. 2203 m.s l1øide. Paa nordvestre side ligger Aasetnaase og paa Sa1111nes syd- østre side ligger Z))()()l)2(l(t-S’(’. G1—(Zz-(7aZ(?)z— gaar fra UtWtladalen vestover forbi gaarden Afdal, bøier ved Gravdalssæter nordvestover og efterhaanden mere nord- lig, indtil den taber sig opunder HorungtinderneS bræer. Ovenfor gaarden Afdal gaar sidedalen ..—lj?7((Z(—aa par-allelt med Gravdalen nordover, ligeledes opunder bræen Gravdalen er en sæterdal med nogenlunde flad dalbu11(l; nederst i Afdalen ligger H((g((b())—g, ellers er Afdalen ubeboet; ovenfor den første bratte Opstigning fra Hagabe1—g er ogsaa Af- dalen nogenlunde flad. ’ De to næste dalfører, SføZs-.l„[((ra(“l(Zl(1)a og Jl[i(lf-JIa)—a(lalm gaar nordvestlig op under RiingStindernes bræer. Støls-Maradalen bruges som sætordal, men adgangen til dalen er yderst besværlig, da man ikke kan følge Uttladalen opover, men maa gaa over fjeldene fra Gravda1 eller Aasæteren. Midt-Maradalen ga-ar høiere op i Uttladalen n0rdvestover opunder SkagaStølsbræen (Se bind I, pag. 8O). Austabottinderne, Riingstinderne og Skagastølstinderne, som er grændSefjel(lene mod Lyster, er tidligere omtalte (kfr. bind I, pag. 82 ff). Bræer i Aar-dal herred. I)el bræen paa Skvettebothøiden . må Del bræen paa Raubergene . . . » Del bræen paa Bærda1Sæken . » Del bræen paa SauenaaSe . » 2 smaabræer ..... » Bræen paa HjelledalSfjeld . »