Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/97

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


l 92 NOR1)BE B1—:RGENHUS AMT. Z—I(tl’(ZáZ—5’(2Z“l)F)3 eller [Ïftla, l1erredets hovedvasdrag, er beskrevet før under de større elve (bind I, pag. 276.) LigeSaa er Nyset- elven før omtalt (bind I, pag. 276.) Foruden Vettisfossen er der i l1erredet følgende foSser: Hjellej’osse)z i Hjelleelven, JZO(I(ZZ)—S—S’6)l i Moelven, ØjÏS’ffl(7lLf()—S’—S’(’)l i Øfsttunelven. Neds1agsdiStrikter: Ytre OfredalSelven . . 44.2 kl11.2 Indre OfredalSelven . . » Del a-f SeimSelVenS . . 44.() Del af N ysetelven ..... lO3.(3 » Del af Lærda.lselVen .... 9.4 » Del af Uttla (AardalSelven) . . 635.() » Tilsamn1en 892.—l km.2 Indsjøer. Der er l98 indSjøer, der helt eller delvis falder inden Aardal heri-ed. De fleste af dem er Smaa, og kun et par temmelig store. Mange ligger høit og er Størstedelen af aaret isbe1a“gte, ligesom det Vel ogsaa l1ænder, at isen paa enkelte af dem i kolde somre ikke gaar op. Med undtagelse af Aarda=ls- vatn ha-r de ingen betydning i k0mmunikationens tjeneste. De to største indsjøer er Aarda1Svatn og Tyin. Aar(Zalsla-atn skilles Ved en bred tange fra AardalSfjorden. Det er omgivet af høie fje1de, og talrige bække Styrter ned over fjeldSiderne. Ved van(letS øvre og nedre ende er veldyrkede og tætbebyggede strøg. Vandet er ca. 1O.5 km. langt med en største bredde af ca. l.å3 km. Det er tidligere omtalt (bind I, pag. 320.) ZÏ:Zin ligger paa grændSen mod Vang. Tyins bækken er frit og aabent Vandets høide O. h. er 1104 met-er. Dets hele længde er ca. 14 km.; bredden varierer mellem 2 Og 4.:3 km. Længden af den del af Tyin, der angiver Aardal grændSe mod Vang er vel 12 km., den Største bredde inden Aarda1 er ca. l.7 km. Km.2 høide O. l1. i m.

 urSetvatn ........ — 4 fl 5

Krokabandtjern ....... 1 l 16 Del af vand syd for UranaaStind . . 1.8 Vand nordvest for FleSkenaaStind . . 0.3 Vand sydøst for Koldeda1stind . . O.7