Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/88

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HAFS1.o HERREI). 83 Fra skydSStationen Hillesta(l i HafS1o er ti1: TilIa11(lS. Beta1eS for. Marifjæren i Joranger .... S km. 14 km. Vo11aaker i Solvor11 .... (i » 6 » Sognda1Sfjæren(HofS]and)i Stedje 14 » 19 » Afstanden fra skydsStationen VOZZ(t(tk(’)’ i Solvorn (HafSlo) er ti1: Ti11ands. Ti1van(lS. Bet“a1eS for. Hil1estad i Hafs1o ....... o km. 6 km. Sogndalsfjæren (Hofslandl i Stedje. . 14 » 19 » Marifjæren i Joranger ...... 12 km. 12 » I)øSen i Dale ....... 19;;1 19 » AardalStangen i Aar-dal . 30:; 3O » Lærdalsøren i Lærdal . 29 » 29 » Am1e i Kaupanger ....... 26 » 26 » Rideveie (fodStier), der fører over i 11aboherrederne er: Ri(levei fra Saml Ved VeiteStrandSVatn over YndeSdal og til flWe;edal i Sognda1. Ende1 Sæterveie findeS Selvfølgelig fra gaardene og op til sætrene. Ha.fS1o herred er delt i 17 SkolekredSe 111ed 486 under- ViSningSberettigede bør11, O lærere, 1 1ærerinde. (1895.) Den ved ska-tteligningen i 1894 antagne formue udgjorde kr. 1 945 050.0(); den ud1ig11ede l1 e r r e d S S ka t kr. 1O 2ð7.0(). Aas-dal hen-red. i4a1“(Zal Zl(’I’l“C(Z (994.6() k111.2, i l8OO 1å3(3S) î11(1byggOl’O, i ]O0O 1299 indbyggere) indbefatter .—I(tlW’(Z(tZ l1ovedSogn. Herredet udgjør et 1enSma11dSdistrikt og et tl1inglag. HerredetS gamle navn Var;4W)’(Z([Zl’. Aa1—dal herred ligger paa begge Sider af .—1ar(lal.g)Îjor(Y, Aar- (Z(elsvaf)z og l?ttla(laZ(1n. Aar d al h o V e d kirke i hei-redetS sydveStre del ved bunden af fjorden ligger under nordlig bredde 61Ó l4‘ 17.1“ og længde- veSt for Kristiania 3Ó 0‘ 45.2“.