Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/87

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


82 NORDRE BERGENHUS AMT. Ùmes kirkes ga-mle navn var: Omes.s* kirkja. Den blev ned- lagt ved resolution af 19de mai 1881 og sognet lagt til Solvorn. Egen præst er nævnt ved 1323. Af gaver til (V)“)l(’—G kirke kjendes felgende: Før Z—3:3“() skjænkede Arne Bonde paa Rof3”ost og hans sønner ved teStament 1 maanedsmatebo1i Setre; i]64() gav Bere)ztNag()l, borger i Bergen, og hustru JI()tte SØ)’8)l8(f(Zfl(Cs)’ et messing døbefad; i ](i7’8 gav .—lasle Th-z((?s(laffer et «fortræffeligt» ma1eri, f0resti1le11de KriSti gang til Golgata; i ]7’()“2 gav Sognepræst Mag Jens Ø—rbechs ZJl(Sfþ’l( et par lySestager. Hovedveie. Hovedveien fra Sog)a(lal kommer ind i Hafslo søndenfor 0k1evik, fortsætter forbi denne gaard langs Hafs1ovatn forbi Hillesta(l og Kjørlog til Lyster grædse med en afstikker fra Ma-rifjæren bro til da.1nskibSekspeditionen i JI(tl’(]Ï)“(8)’(3)l; læng- den er 13.2I14 k1n. Veien er delvis om1agt, nemlig fra vei- skje11et til SO1V01’11 til skydsstationen paa HilleStad ðCP fra K’ørlo0“ til Marifjæren l)1—o. C C J —B Andre rO(lelagte veie. Fra koz:e(l(;(?i(w mellem Sogndal og Hafslo til danzpskibs(‘kspe(Zifio)2en i S()l(—om er ny vei bygget af Staten i 1893. Længden er 8.2“l() km. Fra H(llZÏ8’Z0 k1“)—ko til sydenden af V(ɔifesf1“a)2(l.S“z:(1f)) fører ny bygdevei, fuldført 1895. Længde 5.93() km. Fra l1ovedveien kort nordenfor (f)’í)2(l‘Zl(lf((j fører rode1agt vei til Litle B(tf(‘)7. Læn0ɔde 2.8 kn1. O Fra pladsen “5‘(meZ:(mge)21 ved l1oVedveie11 fører r0delagt vei til Fef kirke Længde O.(3 k1n. Fra broen for l1ovedveie11 over Bygdeelven fører rOdelagt bygdeVei til .fo1“—(mg())— ki)“ke. Længde 1.:3 k1n. Den samlede længde af herredets rodelagte kjøreVeie er

i().6 km.

Af kjørbare ga-ar(l veie, hvoraf findes flere mellem gaa-rdene, skal næv11es: Veien fra Nye-im ved bygdevei til gaarden ](a,—am. Vei fra hovedveien Over IxÍjos og J[oll(m(l til Litle Z)’afen. Fra Skydsstationen J[(l]’tZ2Ï)“(l8)’())2 i Hafslo er til: TillandS. Ti1vands. Beta1(—S for-„ Alsm0 . . . . 17 I(11’l. 17 k1n. DØSG11 i Dale . . . l2 k1n. 12 Y— Vollaaker i SolVorn . l2 » 12 » Hi11estad i HafSlo . . 8 » 14 » Skj01(lGI1(El(lGÏ)îFO1’tl1l1 . 22 » 22 W