Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/79

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


74 NORDRE BERGENHUS AMT. beidet et mi1ekart over Kongsvinger omegn. Han udtraadte sur- numeræri 1830 af armeen for at ofre sig for sine kartografiske og historiske arbeider. I 184l flyttede han til Kroken, hvor han boede indtil sin død den 15de december 1876. De geografiske anmærkninger i Jakob Aalls oversættelse af Snorre er udarbeidet af ham efter 12—13 aars forskninger. Amtets praktiske jenteskole blev overensstemmende med amtsthingets beslutninger af 1896 flyttet fra Svanø til Kroken. r Nedre Urnes, udtales Odnes (med luket o), oprindelig form 0rnes, har ialt en matrikulskyld af 13.99 mark, og antages at have 5 husmandspladse“ efter de ved forrige folketælling med- delte opgaver over husdyrhold og udsæd i 1890. Samlet husdyr- hold i 1891 var: 3 heste, 27 storfæ, 80 faar, 73 gjeter, 9 svin, 35 l1ønS. Samlet udsæd i l890 var: 0.34 hl. rug, 7.17 bl. byg, 65.60 hl. poteter Samt O.5 ar til kaalrabi. Øvre (Ïmes af Skyld 18.42 mark, har 6 husmandSpladse. Samlet husdyrhold i 1891var: 2 heste, 26 storfæ, 114 faar, 46 gjeter, 6 svin, 17 høns. Samlet udsæd i l89O var: O.5 hl. rug, 8.43 hl. byg, 54.33 hl. poteter. Om Urnes skriver K)“ajt.— «l)en forekommer ogsaa i HiStorien, da Jon og Munan Gaule- sønner fra ØrnæS eller Aurnæs, to af MagHIlS Erlingsens Mænd, der nævnes i Sverres Saga Cap. 57, maae rime1igviis have været fra dennes Gaard. I Midten af det femtende Aarhundrede til- hørte Urnæs Hartvig Krummedike ogi 1661 anføres Gaarden som en Frigaard, tilhørende Adelsmanden Mandrup Braae eller Brahe. Til Gaarden er betydelig Furru og HøiSkov, Saug og Qværn. Her staaer Sognets Kirke, og her ere flere Oldtids- minder.» 74 gaarde har en matrikulskyld fra 5 til l0 sky1dmark nemlig: I Joranger sogn: Joranger, udtales Jørungo, af skyld 8.49 mark, har 1 hus- mandspladS. .)()ranger, nedre (9.2O mark). Joranger, nedre (8.54 mark). JO“)’(l7lg(’l’, nedre (5.88). Joranger, øvre (8.16). Joranger øvre (9.23). Oppeim (6.13). ()ppeim (7.96). Høgi (8.18), med l hus- mandsplads. Z—[øgi (7.93). Joranger har fordum været en adelig sædegaard, og tilhørte i det sekstende aarhundrede familien Benkestok. Blandt eierne forekommer en Thord Benkestok, der levede 1583, saavelsom en Thrond Benkestok. Paa gaardens grund staar Sognets kirke. I Fet sogn: Zfi’øsvang, skrives almindelig Hjosvanger, udtales Jøssvongo