Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/80

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I—IAFSLO HERBE1). 75 (9.4O), med 3 husmandsp1adse. Fei (8.89). Fet (7.85). Fet (5.85), med l husmandsplads. Fet (5.54). Fet, paa hvis grund sog11ets kirke er opført, har i det sek- stende aarhundrede formodentlig været en adelig sædegaard, da en Hans Theiste, som levede 1594, skrev sig til Fet; ligesom der i en ældre tid nævnes en ridder Oluf Aslaksen og hans søn Aslak paa Fit, hvormed maaske menes denne gaard. Lande (8.89), med 1 husmandsplads. Mæle2“)ia (6.45). 2lIæleim (7.58). .Mæleim (8.59), med 2 husmandspladse. Sø)mesyn (9.13), med 3 huSmandsp1adse. LIgzclen (5.ö6), med l husmandsp1ads. Veum, nordre (5.65), med 1 husmandsp1adS. V(?am, søndre (6.07), med l husmandsplads. Falkeg7“eW)“(lef (5.26). Li, nedre (8.16). ()ppeimshaugen (6.43). Baten, litle og Røim (5.43). Baten, store (6.66). Baten, store og La (5.85). I Hafslo sogn: ()klevik med Kvamshaz(g (5.64). ZØ(3)“’í)2gll65’ (6.:30), med 1 hus- mandsplads. Nes (5.04), med 2 hus1nandsp1adse. Heggestad (7.37), med 5 husmandspladse. Heggesta(l (6.3O), med 3 husmandsp1adse. Nes, søndre (5.67), med 4 husmandspladse. Kvam, øvre (5.74), med 2 huSmandSp1adse. Kvam, nedre (8.9O), med 2 husmandspladse. Baasaaker, skrives almindelig Buskake1—, med 3 hus1nandsp1adse. Skjervi, udtales Sjervo (6.69), med 1 l1uSmandspladS. .‘1lme med Lommeim (9.4()). Lommeim (6.9(3), med l husmandsp1ads. Lommeim (8.56). Holsete, udtales Haallseto(7.19Z). Holsete (7.52). La, skrives almindelig Lad (6.92), med 1 husmandSplads. La Kalh1agen (6.38), med l husmandsplads. Beim, skrives almindelig Beheim (8.50). Beim (9.00), med 1 huSmandsp1ads. S(8l(W)’(3 (5.74). Hauge (8.28), med 2“ husmandspladse. Nygaa)“d (8.31), med 3 l1usmandsp1adse. Solvi med La (8.59). Solvi med Solvisbakken (6.139), med 2 hus- mandsp1adse. SoZvi (6.8(3), med 2 husmandsp1adse. Solvi og Hauge, La og ]Ø“os (6.0ö). Stein-ri (8.82), med 1 huSmandsplads. Sterri og M(eleim (7.94). Hillesta(l og Va(lhammere)Z (9.1Ö), med l husmandsplads. Hillestad og Høgestaaren (9.61). Hillestad (9.73), med 3 husmandSpladse. ]Ø’os (5.()9). I Solvorn sogn: Molla)z(? (6.76). Zl(ollan(Z (5.79). Sil med Vollaaker (6.22). Lilleskog (5.97). Øvrebø med Bjørnet“zm og Hos (8.51). Elvetun med Sanden, Sjøtun og Øvrebø (7.62). Sjøtvm med Tøgertomten (7.:36), med 6 husmandsp1adse. Vollaaker, litle med Steinfeigen og flere dele (5.Ö1), med 8 husmandspladse. Eikjum, ytre (8.08), med 2 husmandspladse. Lindeflaaten (5.34). Markusgaarden (7.04). 36 gaarde har matrikulskyld mellem 3 og 5 skyldmark. 58 brug har matrikulskyld mellem 1 og 3 skyldmark og 76 brug har matrikulskyld under 1 skyldmark.