Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/75

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


70 NORDRE BERGENHUS AMT. Ií3ørlog med Ødegaa)—den almindelig skrevet Ix)“ø)e-la-ug, har en matriku1sky1d af 19.31 mark, har 6 huSmandsp1adSe og et bort- forpagtet Stykke jord. Samlet husdyrho1d i 1891 var: 6 heste, 33 storfæ, 64 faar, 1 gjet, 12 Svin og 7 11øns. Samlet udsæd i 189O var: 13.5 hl. byg, 74 hl. poteter Samt 24 kg. græsfrø. Sviggum med en del af Jorange)“ skylder 12.87 mark, har 4 husmandsp1adse og en de1, Som bruges for sig Se1v. Samlet husdyrho1d i 1891 var: 3 heste, 28 storfæ, 53 faar, 33 gjeter, 7 Svin og 19 bøns. Samlet udsæd i 189O var: 11.Ö hl. byg og 57 hl. poteter. — Sviggum med en del af Ve-um, nordre, har i matriku1Sky1d 15.74 mark og har 6 husmandsp1adse. Sam1ethusdyrho1d i 1891 var: 3 heste, 34 Storfæ, 77 faar, 1 gjet og 8 Svin. Samlet ud- sæd i 189O var: 11.75 hl. byg, 2 hl. havre til grønfoder, 58 hl. poteter samt 9 kg. græsfrø. fl[areim har en matriku1Sky1d af 15.02 mark og har 8 husmandsp1adse og en de1, som bruges for sig Se1v. Samlet hus- dyrho1d i 1891 var: 3 heSte, 38 Storfæ, 72 faar, 5 gjeter, 9 Svin og 2O høns. Samlet udsæd i 189O var: 1O.2O hl. byg og 57.9O hl. poteter. I Fet sogn: Lunde med ZiIosengen skylder 1O.83 mark og har 3 h11SlI1a11dS— pladSe. Samlet husdyrh01d i 1891 var: 5 heste, 30 st0rfæ, 47 faar, 7 Svin og 18 hønS. Samlet udsæd i 1890 var: 11.ö() hl. byg og 68 hl. poteter. Søm?esyn, udtales Sønnesøne og skrives ogsaa Sø)mesm2(7, skyl- der 1O.27 mark. Husdyrho1d i 1891 var: 4 heste, 16 Storfæ, 36 faar, 5 Svin Og 14 høns. UdSæden i 1890 var: 7 111. byg og 24 hl. poteter. Li, ne(lre, har 11.14 Sky1dmark og 1 huSma11dsp1ads. Samlet huSdyrhold i 1891 var: 2 heSte, 25 storfæ, 54 faar, 24 gjeter, 9 Svin, 12 høns. UdSæd i 189O var: 6.5 hl. byg og 41.Ö hl. poteter. I Hafs1o Sogn: Kvam, nedre, med 19.23 Sky1dmark, 7 huSmandSp1adSe og et særskilt bortforpagtet stykke jord. Samlet husdyrho1d i 1891 Var: 7 heSte, 46 Storfæ, 97 faar, 46 gjctcx, 5 Svin, 3 høns. Samlet udsæd i 189O var: 12.40 hl. byg og 57.1O hl. poteter. Venjmn med Baareim og La af Skyld 15.()7 mark, har 2 hus- mandspladse. Samlet husdyrho1d i 1891 var: 6 heSte, 34 storfæ, 44 faar, 5 svin, 1O høns. Samlet udsæd i 1890 var: 18.62 hl. byg og 28 hl. poteter. Ven-jum skylder 13.09 mark og har 1 husmandSp1adS. Samlet huSdyrho1d i 1891 var: 3 heSte, 23 storfæ, 30 faar, 4 svin, 8 høns. Samlet udsæd i 189O var: 10 hl. byg og 37.5 hl. poteter.